Du avgör om nya lagen blir en framgång

KRÖNIKA. Din röst behövs! Även efter valet. Sverige kommer efter många år av utredningar att få en ny diskrimineringslag som träder i kraft 1 januari 2015. Men om lagen blir en succé eller inte beror på dig! Du kan göra skillnad, genom att vara tydlig med vad som inte fungerar för just dig.

Inte förrän de första anmälningarna kommit in och blivit behandlade vet vi på vilket sätt diskrimineringslagen kommer att användas och vilken praktisk skillnad den faktiskt kan göra.

Men en sak vet vi: Fram till idag är det oerhört få som klagar. Vad gäller webbplatser, e-tjänster och annan digital kommunikation är det ett stort problem att de som äger, förvaltar eller säljer systemen inte vet att de skapar problem för personer med funktionsnedsättningar.

Vi vet det, för vi jobbar med dem. Och vi blir förvånade, väldigt förvånade, varje dag. Vi granskar och testar regelbundet webbplatser som helt utestänger gravt synskadade, är närmast omöjliga att hantera för personer med motoriska problem och är en mardröm för individer med läs- och skrivproblem. De kan vara flera år gamla och de som ansvarar för webben tror på allvar att de fungerar hyfsat bra, eftersom det aldrig är någon besökare som berättat om problemen!

Medborgare och konsumenter har makt. Vi jobbar med nästan hela offentlig sektor. Och en väldigt stor majoritet av våra kunder vill nå ut till så många som möjligt. Problemet är att de inte är medvetna om hur stora tillgänglighetsproblemen är.

Jag vet. Det är jobbigt att klaga. Och tråkigt att påpeka fel och brister. Men det är faktiskt helt nödvändigt. Man kan göra det på ett trevligt sätt. Och det behöver inte ta massor av tid. Först när du berättar att någonting är otillgängligt har de som jobbar med webben en chans att förstå att något är fel. Och först då kan de ens börja tänka på att göra något åt problemet.

Kedjan går längre än så: först när de som beställer webbplatser och system av leverantörer inser att de måste ställa krav på tillgänglighet kommer branschen att lära sig. Och när kunskap om tillgänglighet blir en konkurrensfördel börjar det hända saker.

Funka tror på konkurrens. Ju fler som kan det här med tillgänglighet desto större kommer marknaden att bli. Det är ett problem att det inte finns tillräckligt många som är duktiga på tillgänglighet därute. Så hjälp oss att sprida kunskap och medvetenhet: kräv bättre webbplatser!

Susanna Laurin
VD, Funka Nu AB