Dubbla krafttag för bättre stöd vid ADHD

Bättre stöd och behandling vid ADHD.
Och en skola där både miljö och undervisning är anpassad.
Två milstolpar när det gäller stöd till personer med ADHD presenteras i samband med NPF-forum i maj.

En hearing ska genomföras om den nya nationella vägledningen om stöd till personer med ADHD.

Socialstyrelsen har ännu inte släppt vägledningen, som är försenad jämfört med de ursprungliga planerna.

– Vi hoppas ha den klar i maj, säger Annika Remaeus på Socialstyrelsen.

I så fall kan vägledningen bli en het och högaktuell fråga på NPF-forum.

– Vi hoppas att vägledningen ska få stor betydelse, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, som arrangerar NPF-forum.

– Nu trycker vi på för att det ska finnas resurser att implementera den också. Vägledningen blir inte verklighet bara för att den finns på papper. Det behövs en dialog med alla som berörs om hur vägledningen ska användas, säger Sandberg.

Foto
Anki Sandberg.

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler kommer till NPF-forum för att presentera en ny granskning av skolsituationen för elever med ADHD.

Resultatet av granskningen blir klart den 13 maj. Då får man veta i vilken utsträckning som skolorna kartlägger och analyserar behovet av stöd och anpassningar för elever med ADHD.

Är undervisningen anpassad efter hur den enskilde eleven lär sig? Ger skolmiljön trygghet och studiero? Det är ett par av de frågeställningar som Skolinspektionen just nu söker svar på.

Rapporten från Skolinspektionen kommer också att lyfta fram framgångsrika exempel.