Dysleximässa kräver besked om stoppade hjälpmedel

Hur är det att leva med dyslexi? Och hur gör man för att klara skola, jobb och vardagsliv?
Svar ges på den årliga Dysleximässan som nu på fredag och lördag anordnas i Sollentuna norr om Stockholm.

Det blir två dagar fullmatade med debatt, hjälpmedel och tips och råd. Uppemot 2000 besökare väntas.

På plats är bland annat tunga namn som Greger Bååth, generaldirektör för SPSM, och Betty Malmberg (m), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

På fredagen väntas en livlig debatt om Skolverkets beslut att stoppa hjälpmedel vid nationella prov.

– Vi har en annan syn än Skolverket och kan inte förstå varför man inte ska få använda de vanliga hjälpmedlen. Nu vill vi ha debatt med Skolverket för att förstå hur man resonerar eller om det är något missförstånd, säger Sven Eklöf, Dyslexiförbundet.

Om man vill ”följa med in i huvudet” på personer med dyslexi ska man lyssna på lördagens föreläsning av Niklas Nilsson och Petra Nylén. De berättar om ”Ett liv med dysse” och hur dyslexin påverkar inte bara skola och jobb utan även relationer hemma, med kompisar och i sociala medier.

I programmet finner vi även ”Vägar till arbete”. Anita Boman och Ewa Wahlin från Hjälpmedelsinstitutet berättar om arbetsmarknadsprojektet som är värdefullt för unga som har läs- och skrivsvårigheter.

Många ser fram emot att lyssna på Ängskärrskolans arbete med dyslexi. Det handlar om Sveriges enda grundskola med specialinriktning på dyslexi och med 20 års erfarenhet av barn med stora läs- och skrivsvårigheter. Skolan är extra aktuell just nu eftersom den drabbats av nedskärningarna inom Stockholms stad.

Dyslexiförbundet slår ett slag för ”ett läslyft för Sverige”. Torbjörn Lundgren från förbundet och en representant för ABF berättar hur man kan gå från ord till handling och se till det omtalade läslyftet blir verklighet.

Bland andra föreläsare finns Anna Fouganthine, Markus Björnström, Pelle Lindblå, Torbjörn Lundgren och Bodil Jönsson. Dessutom finns det ett stort antal utställare på plats.

Läs mer om mässan på Dyslexiförbundets hemsida http://dyslexi.org