Ebba Busch: Stärkt rätt till assistans måste förverkligas

Om socialdemokraterna ska återfå någon trovärdighet måste de förverkliga förslagen i ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Men det räcker inte. Samtliga grundläggande behov måste bli assistansgrundande i sin helhet och staten måste bli ensam huvudman för assistansen. Det skriver Ebba Busch, Pia Steensland och David Lega.

LÄS MER: Jättelyft för personlig assistans från januari 2023

Samhällets skyddsnät brister

DEBATTARTIKEL: För oss kristdemokrater är det självklart att se alla människor och deras unika värde. Att se bortom funktionsnedsättningar. Att bekräfta att alla äger den mänskliga rättigheten till ett självbestämmande i sitt eget liv.

Men dessvärre är självbestämmandet nästan obefintligt för många människor med funktionsnedsättning i Sverige idag. Samhällets stöd och skyddsnät brister. Detta måste uppmärksammas och bekämpas varje dag. Inte bara på assistansens dag (fredagen 4 juni).

Det kan vara svårt att ta in, men idag tvingas en stor andel av människor med omfattande funktionsnedsättningar kämpa mot myndigheter för att få det stöd som borde vara en självklar rättighet. Det handlar exempelvis om assistans för att sköta sin hygien eller att ta av och på sig sina kläder. Ja, till och med för att äta.

Regeringens direktiv 2016 bidrog till försämring

Konsekvenserna av S/MP-regeringens direktiv till Försäkringskassan 2016 om att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen har varit förödande. För att leva upp till direktivet började Försäkringskassan tolka gamla domar mycket mer restriktivt är tidigare. Tusentals människor med omfattande funktionsnedsättning förlorade då sin rätt till assistans.

Trots att det är tydligt att regeringens direktiv har bidragit till att rättspraxisen har stramats åt, förnekar socialministern Lena Hallengren (S) ihärdigt sambandet. Senast för en vecka sedan på direkt fråga i riksdagen.

Tittar på när liv trasas sönder

Socialdemokraterna kallar sig för ett välfärdsparti men ekvationen går inte ihop. Personer med omfattande funktionsnedsättning tvingas idag leva utan assistans för det mest grundläggande.

Samtidigt står socialdemokraterna handlingsförlamade och tittar på när människors liv och familjer trasas sönder. Vi kristdemokrater har gång på gång lagt förslag på lagändringar i riksdagen som skulle rädda assistansen. Men S/MP-regeringen tillsammans med samarbetspartierna C och L har hela tiden röstat nej.

Det är därför provocerande att Stefan Löven (S) i sitt tal på första maj utlovade att ”välfärden först är vårt löfte till alla som bor i Sverige ” och att ”svenska välfärden måste få kosta”. Självklart måste välfärden få kosta. Det syns i kristdemokraternas budgetar där vi bland annat lägger pengar på att människor med behov av assistans ska få det när nödvändiga lagändringar väl är på plats.

I januaripartiernas (S, MP, C och L) budget däremot minskar anslaget till assistansersättningen år för år. Det är uppenbart att personer med funktionsnedsättning inte är fullt inkluderade i S/MP-regeringens välfärd. Det duger inte!

Utredningens förslag måste förverkligas

Nyligen presenterades en statlig utredning med förslag som skall stärka rätten till assistans när det gäller egenvård, tillsyn och föräldraansvaret. Vi välkomnar förslagen som skulle medföra att framför allt flera barn skulle få tillbaka rätten till assistans.

Nu är det upp till bevis för socialdemokraterna. Om de ska återfå någon trovärdighet måste de förverkliga dessa förslag, men det räcker inte.

Vi kristdemokrater kämpar för att samtliga grundläggande behov – inte bara andning och sondmatning – ska vara assistansgrundande i sin helhet. Vi anser att det är rimligt att få assistans under hela toalettbesöket, inte bara de moment som räknas som mycket privata. Eller att ta på sig alla sina kläder, inte som idag bara de kläder som sitter närmast kroppen.

Staten ska vara ensam huvudman för assistans

Det är också viktigt att staten blir ensam huvudman för assistansen. Var i landet du bor ska inte avgöra vilket stöd du får. Rätten till assistans måste hänga ihop med person – inte adress. Tack vare att utskottsinitiativet ifrån KD, M och V fick stöd av en majoritet i riksdagen fick regeringen i december förra året uppdraget att skyndsamt tillsätta en utredning med målet att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Dessvärre röstade januaripartierna (S, MP, C och L) NEJ och regeringen har ännu inte gett besked om de kommer följa riksdagens vilja eller januariöverenskommelsen som säger att det ska utredas om det är stat eller kommun som ska ha det samlade huvudmannaskapet.

Vi får inte kompromissa med EU om funktionsrätten

En annan avgörande faktor för att värna rätten till assistans är att Sveriges markerar mot alla försök att baka in EU:s funktionshinderpolitik i den sociala pelaren. Sverige ska inte kompromissa och mötas i mitten med regeringar i EU-länder som har en väsensskild syn på människor med funktionsnedsättning och mänskliga fri- och rättigheter.

(S)veket mot personer med funktionsnedsättning måste upphöra. Vi behöver en ny regering – en regering som sätter välfärden och människovärdet främst.

Ebba Busch (KD)
partiledare

Pia Steensland (KD)
riksdagsledamot och talesperson för funktionshinderfrågor

David Lega (KD)
EU-parlamentariker som själv lever med personlig assistans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *