Efter 13 års väntan får Sverige en oberoende granskning

Om knappt ett år – den 1 januari 2022 – får Sverige ett oberoende institut som ska säkerställa mänskliga rättigheter, bland annat för personer med funktionsnedsättningar.

– Vi har inte haft någon samlad granskning av rättigheter för personer med funktionsnedsättning sedan Handikappombudsmannen upphörde 2008, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Kämpat sedan 2009

Funktionsrättsrörelsen har kämpat för en oberoende granskning ända sedan funktionsrättskonventionen började gälla i Sverige 2009.

Dagens besked från regeringen om att man lämnat in en lagrådsremiss om ett oberoende institut är därför en milstolpe.

– Efter åratal av kamp för en oberoende granskning av mänskliga rättigheter, med tyngd i FN:s funktionsrättskonvention, känner vi stor glädje, säger Elisabeth Wallenius.

Ingen prövning av enskilda klagomål

Institutet ska övervaka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna skyddas i Sverige. Det blir dock ingen prövning av enskilda personers klagomål. Däremot ska institutet lämna förslag till regeringen om åtgärder som behövs.

Enligt funktionsrättskonventionen ska funktionsrättsrörelsen vara involverad i övervakningen.

– Det var positivt att statsrådet Åsa Lindhagen uttryckte att funktionsrättsrörelsen kommer att ha plats i det råd som ska bistå med kunskap och erfarenheter, säger Elisabeth Wallenius.

22 miljoner saknas?

Samtidigt kritiserar hon förslaget om en budget på 50 miljoner kronor för institutets första verksamhetsår. Det innebär att det saknas 22 miljoner kronor jämfört med förslaget från utredningen om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4).

– Det krävs tillräckliga resurser om institutet ska få den kraft och det mandat som behövs för att det ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Vi har gjort beräkningar på att det behöver vara sju personer anställda för de uppgifter som rör funktionsrättskonventionen, säger Elisabeth Wallenius.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande om att inrätta ett oberoende institut

Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande

LSS-skolan om funktionsrättskonventionen och LSS