Efter hårdare regler – så många har hamnat hos Kronofogden

Sedan tuffare regler för återbetalning infördes hösten 2022 har Försäkringskassan vänt sig till Kronofogden för indrivning av mer än 1100 krav på totalt 26,5 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Personer med funktionsnedsättning allt mer skuldsatta hos Försäkringskassan

Hittills få återkrav inom assistans

Återkrav av bostadsbidrag och sjukpenning är vanligast i den nya statistik vi från Försäkringskassan och som gäller november–februari. Endast två återkrav gäller assistansersättning.

Inom funktionshinderområdet i övrigt har 18 återkrav av bostadstillägg gått till Kronofogden. Sju återkrav gäller sjukersättning, och det finns även enstaka återkrav inom bilstöd, aktivitetsersättning och handikappersättning.

Nya regler sedan september

Den nya lagstiftningen för återkrav började gälla 1 september 2022. Från den dagen kunde Försäkringskassan gå direkt till Kronofogden för att driva in skulder. Avbetalningsplanerna blev också hårdare, med krav på att skulder ska betalas inom ett år.

Det var under november 2022 som Försäkringskassan överförde de första kraven till Kronofogden i enlighet med det nya regelverket.

Under perioden november–februari blev inga krav på företag överskickade till Kronofogden. En förklaring är att återkrav på företag, vilket oftast gäller assistansersättning, oftare betalas eller bestrids.

Hur fungerar indrivningen av återkrav?

Från det att kravet är bekräftat som mottaget av gäldenären tar det 60 dagar för kravet att vinna ”laga kraft”. Därefter kan kravet överföras till Kronofogden för fortsatt hantering i enlighet med Kronofogdens regelverk.

Då det kan krävas olika åtgärder för att få kravet bekräftat som mottaget, så kan tiden från det att återkravet är bekräftat tills det överlämnas till Kronofogden variera från 60 dagar till uppemot 300 dagar.

Så länge kravet finns hos Försäkringskassan finns möjlighet för gäldenären (personen som har en skuld) att lägga upp en avbetalningsplan, under förutsättning att kravet blir betalat under 12 månader.

Hur många personer har hamnat hos Kronofogden?

Antalet krav som gått till Kronofogden i enlighet med de nya reglerna:

  • November 2022: 12 krav (12 gäldenärer). Totalt 369 000 kronor.
  • December 2022: 113 krav (112 gäldenärer). Totalt 2 249 000 kronor.
  • Januari 2023: 415 krav (406 gäldenärer). Totalt 9 901 000 kronor.
  • Februari 2023: 577 krav (555 gäldenärer). Totalt 13 975 000 kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *