Elektronisk plånbok i mobilen snart verklighet

Sköt den privata ekonomin med en ”elektronisk plånbok” i mobiltelefonen. Det är målet med Mobilekonomen, ett nytt projekt inom Attention Utbildning.
Mobilekonomen är ett att de projekt som nyligen fått dela på 15 miljoner kronor i stöd från Hjälpmedelsinstitutet.

– Jag ser fram mot att få se försöket med denna plånbok och alla andra projektidéer, säger institutets chef Jan Grönlund.

– Det är roligt att vi kan stötta så många bra idéer runt om i landet. Projektidéer som syftar till att underlätta livet för personer som har problem att självständigt klara sin vardag, säger Jan Grönlund.

Stödet delas ut inom ramen för ”Hjälpmedel i fokus” som är ett uppdrag från regeringen för att fler personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få hjälpmedel.

Mobilekonomen får 400 000 kronor i stöd från Hjälpmedelsinstitutet. Bland övriga projekt som får stöd finns:

Omgivningens hjälp eller stjälp. Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap – funktionshinder och habilitering. 450 000 kronor.

KognitiViva – stöd i vardagen. Vårdbolaget Tiohundra AB, Psykiatri och Habilitering/Handikapp, Norrtälje. 150 000 kronor.

Smartotek för alla på BUP. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Sollefteå. 160 000 kronor.

MemoComai i boendet. Itakt, Örebro. 350 000 kronor.