Elev kan få 75 000 kr för bristfälliga rullstolsramper

Bristande tillgänglighet i skolan prövas för första gången i rullstol nu i maj. Fallet gäller en skola i Vara i Västergötland som stämts av DO för att man inte rättat till brister i rullstolsramper.

Skolan dröjde i flera år med att rätta till dåliga rullstolsramper. Lutningen var felaktig, skyddsräcken saknades och avlastningsytan framför dörren var för liten. Föräldrarna till en elev med rullstol påtalade bristerna under nästan tre års tid, innan de slutligen rättades till inför hösten 2016.

Enligt DO, Diskrimineringsombudsmannen, finns det inget som tyder på att kommunen inte skulle ha haft de praktiska och ekonomiska förutsättningarna att vidta åtgärderna tidigare.

– I och med att kommunen inte har gjort tillräckligt för att eleven ska komma i en jämförbar situation med andra elever på skolan bedömer vi att eleven utsätts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

DO har yrkat att kommunen ska betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Den 23 maj kommer domen i Skaraborgs tingsrätt.

P4 Skaraborg har ett reportage om Sebastian, 14 år, och hans strid med Vara kommun.

Mer information finns på DO:s hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *