Elev som fick vänta fyra år på anpassad toalett får nu skadestånd

  • Kommunen dröjde i flera år med att anpassa skolan för en flicka som använder rullstol.
  • DO grep in och krävde att flickan skulle få 200 000 kronor i ersättning för diskriminering.
  • Nu har kommunen kommit överens med DO om ersättning till flickan.

Det började för fem år sedan

För fem år sedan ansökte vårdnadshavaren till flickan, som har en muskelsjukdom, om en förskoleplats. Skolan fick intyg från läkare och specialpedagog.

När inskolningen påbörjades hade lokalerna fortfarande inte anpassats. Rullstolen fick inte plats i toalettrummet, och toalettstol och trösklar var inte anpassade.

I höstas blev toaletten anpassad

Det blev en mycket lång väntan för flickan. Anpassningarna drog ut på tiden. Inte förrän 2019 anpassades trösklarna, och först i september 2021 toalettrummet.

– Det är ett allvarligt problem att man inte tillförsäkras ens de anpassningar som behövs för att man ska kunna sköta sin hygien, sa diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett uttalande i februari 2022.

Nu klart med ersättning

DO hade då lagt fram kravet på 200 000 kronor i ersättning till flickan. Nu i april 2022 har kommunen och DO kommit överens om en förlikning som innebär att flickan får ersättning.

Hur stor ersättningen blir framgår inte av DO:s pressmeddelande.