”Elever i särskolan behöver bli tuffare”

”Att få bestämma själv” är temat för Särskolans rikskonferens i år.

– Särskolans elever behöver bli tuffare och stå upp för sin egen vilja. Det är viktigt att de får bättre möjligheter att lära sig ta egna beslut, säger Tage Gumaelius, som är ansvarig för konferensprogrammet.

Både lärare och föräldrar tar ofta över för mycket av beslutsprocessen för unga med utvecklingsstörning. Det vill arrangörerna bakom årets upplaga av Särskolans rikskonferens ändra på.

När konferensen drar igång den 9 maj i konserthuset i Växjö blir det därför stort fokus på självkänsla och självbestämmande.

– Det är lite si och så med självbestämmandet inom dagens särskola, säger Tage Gumaelius, som är vd för Sigys, en organisation för särskolan.

– Lärare och även föräldrar bestämmer för mycket, man väntar inte in elevens egna val. Och många elever i särskolan gör som de blir tillsagda. Nu måste vi hjälpa dem att bli mer självbestämmande. Det är inte säkert att de själva kommer att fatta de bästa besluten själva men det är viktigt att de sätter fokus på sina egna liv och uttrycker sin egen vilja. Om man ska ha ett liv man är nöjd med kan man inte bara lyssna på vad andra tycker.

Tage Gumaelius hoppas att årets konferens kan bli en vändpunkt, att särskolans elever ska få lära sig betydligt mer om självbestämmande.
Det finns många tendenser mot ökad valfrihet, men särskolans elever har hittills ofta hamnat utanför denna utveckling. Inte bara inom själva skolan utan även inom daglig verksamhet.

– Det är likartade problem inom skolan och daglig verksamhet. Man ses ofta inte som individer utan som en grupp och alla ska göra samma sak.

För att öka självbestämmandet kan det behövas både teori och praktik. På rikskonferensen medverkar bland annat Lou Rehnlund som startat modellagenturen Funki Models. Hon ska berätta om hur modellverksamheten skapar ökad självkänsla, något som är viktigt för att kunna följa sin egen vilja.

I skolans vardag behöver eleverna få mer chanser att fatta egna beslut i olika valsituationer.
– Skolan måste erbjuda ett smörgåsbord av olika alternativ som eleverna kan prova på. Man måste se till att eleverna får välja som individer och inte låta gruppen styra. Man måste också komma ut ur klassrummet och träna på andra valsituationer. Det här gäller förstås inte bara särskolan, men om man har en utvecklingsstörning kan man behöva extra mycket stöd för att utveckla ett eget tyckande, säger Tage Gumaelius.

Daglig verksamhet är ett annat viktigt område där ungdomarna behöver större möjligheter till egna val, menar Gumaelius.

– Valmöjligheterna är ofta mycket begränsade inom daglig verksamhet. På många håll har man nästan ”kommunarrest” eftersom man hänvisas till de lediga platser som kommunen kan erbjuda för tillfället. Ungdomarna och föräldrarna kan få kämpa mycket hårt om de ska få välja någon annan verksamhet, säger Gumaelius.

– På det här området ligger Danmark långt före oss, eftersom man där ger eleverna möjlighet att välja mera fritt. Där kan man prova på en verksamhet och sedan byta om man vill.

– I Sverige saknas ofta den flexibiliteten, istället blir det så att man hamnar på ett ställe efter särskolan och blir kvar där. Alla borde få chans att prova på olika platser, istället för att direkt bli styrda till de platser som råkar vara lediga på orten. De ansvariga borde kunna erbjuda större flexibilitet. Det är klart att det kan kosta lite extra men detta har stor betydelse för livskvaliteten, säger Tage Gumaelius.

På senare tid har politikerna haft mycket fokus på kunskapsfrågor inom skolan. Rikskonferensens tema om självbestämmande innebär att debatten nu tar en annan riktning.

– Vi får inte glömma de sociala uppgifter som skolan har. Eleverna måste få med sig många andra färdigheter än kunskaper i svenska och matte. Det gäller extra mycket i särskolan. Att lära sig hitta i stan och att fatta egna beslut är viktigare än att få lite mer kunskap om matte, säger Tage Gumaelius.

En annan viktig fråga inför Särskolans rikskonferens gäller behörigheten för lärarna i särskolan. Många av dagens särskolelärare tappar sin behörighet när de nya reglerna för lärarlegitimation införs.

– Det finns en väldigt stor oro för hur särskolan ska klara detta. Vi hoppas att  statssekretare Bertil Östberg, som talar på konferensen, kommer att ha en lösning med sig, säger Tage Gumaelius.