”Elever med dyslexi diskrimineras på nationella prov”

– Skandal att elever med dyslexi inte får använda talsyntes på nationella proven!
Marie Wågnert hade rest från Skara med sönerna Sander, 12 år, och Elias, 9 år, för att ta del av Dysleximässans föreläsningar och tips från utställare.

Hon var dock inte nöjd med Skolverkets besked att inte tillåta hjälpmedel på de nationella proven.

– Det är diskriminering att våra barn inte får använda talsyntes trots att det är tillåtet att använda både glasögon och hörapparat. Det är en kränkning av barn som har dyslexi, sa Marie Wågnert.

Hon hade hoppats på mer positiva besked från Skolverkets representanter på Dysleximässan.
– Det borde vara fritt fram att använda hjälpmedel för alla som har behov av det, oavsett om det handlar om glasögon eller talsyntes, säger Marie.

Hon anser att förbud mot hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter innebär att man bryter mot skollagen.

När Föräldrakraft träffade henne på Dysleximässan var hon osäker på hur hon skulle ställa sig till de nationella prov som hennes egna barn kommer att möta på Gällkvistskolan i Skara.

Under måndagen kom dock ett mer positivt besked.
– Efter mässan har jag pratat med skolans rektor och han lovar att ge anpassningar till barn med läs- och skrivsvårigheter i de nationella proven i svenska och engelska, säger Marie Wågnert.