Eleverna i särskolan glöms ofta bort när staten satsar | HejaOlika

Eleverna i särskolan glöms ofta bort när staten satsar

Skolbild. Foto: Linnea Bengtsson

Foto: Linnea Bengtsson.

Riksrevisionen: Grundsärskolan missgynnas när staten utvecklar skolan

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för USKA

Skollagen säger att alla elever ska få den stimulans de behöver för lärande och personlig utveckling.

En granskning av Riksrevisionen visar dock att grundsärskolan missgynnas när staten satsar.

– Det är svårt att veta om eleverna i grundsärskolan getts möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt, så som skollagen kräver, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Nu vill Riksrevisionen att både regeringen och Skolverket skärper sig.

Skolverket rekommenderas att ”säkerställa att grundsärskolan tydligt beaktas” i myndighetens styrning.

Skolverket behöver också bli bättre på uppföljning så att det går att bedöma om ”eleverna har goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt”.

Dessutom behöver lärarna i grundsärskolan få bättre stöd för att bedöma elevernas kunskaper.

Regeringen, å sin sida, behöver se över timplanerna för grundsärskolan, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

 

Publicerad:
2019-05-03

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Riksrevisionen, grundsärskola, skola, särskola, särskolan


ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content