ANNONS

Nyheter |

Eleverna i särskolan glöms ofta bort när staten satsar

Riksrevisionen: Grundsärskolan missgynnas när staten utvecklar skolan

Skolbild. Foto: Linnea Bengtsson|Skolmiljö.|Skolbild. Foto: Linnea Bengtsson

Foto: Linnea Bengtsson.

I denna artikel

Skollagen säger att alla elever ska få den stimulans de behöver för lärande och personlig utveckling.

En granskning av Riksrevisionen visar dock att grundsärskolan missgynnas när staten satsar.

– Det är svårt att veta om eleverna i grundsärskolan getts möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt, så som skollagen kräver, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Nu vill Riksrevisionen att både regeringen och Skolverket skärper sig.

Skolverket rekommenderas att ”säkerställa att grundsärskolan tydligt beaktas” i myndighetens styrning.

Skolverket behöver också bli bättre på uppföljning så att det går att bedöma om ”eleverna har goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt”.

Dessutom behöver lärarna i grundsärskolan få bättre stöd för att bedöma elevernas kunskaper.

Regeringen, å sin sida, behöver se över timplanerna för grundsärskolan, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

 

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content