Emil lämnar rullen utanför klassrummet

När Emil kommer till skolan lämnar han rullstolen utanför klassrummet. Istället är han fysiskt aktiv hela sin skoldag på Move & Walk i Göteborg. Häng med på dagens första lektion.

Här kommer Emil, här kommer Emil, hopp fallerallala!

Klassföreståndaren Zsuzsanna Magyar tar ton och alla stämmer in när Emil Smedberg, 11, tar sats och skjuter ifrån med kroppen och börjar rulla över träningsmattorna. Den fjärde mattan i raden är hans.

Emils personliga assistent Anna hjälper honom att sträcka ut högerarmen så att han kan komma runt från sida till mage. Resten klarar han själv, med ett stort leende på läpparna. Nu är han framme.

Tema kroppen

Det är dags för dagens första lektion med temat ”kroppen” där ämnesområdet huvudsakligen är motorik.

Foto: Anna Pella.
Emils personliga assistent Anna hjälper honom att sträcka ut högerarmen så att han kan komma runt från sida till mage. Resten klarar han själv. Foto: Anna Pella.

Zsuzsanna går först igenom kroppshållningen när Emil och hans klasskamrater Fatma och Tindra lagt sig på rygg. Sträck på er! Bra! Zsuzsanna plockar fram pom-poms i olika färger och uppmanar eleverna att följa dem med blicken, åt höger, åt vänster, och på det sättet öva på att vrida huvudet åt olika håll. Emil vrider huvudet så att hela örat nuddar mattan.

Bra Emil!

Sen kommer en ramsa.

Jag vrider mitt huvud åt höger, åt höger, åt höger, åt höger.

Jag vrider mitt huvud åt vänster, åt vänster, åt vänster, åt vänster.

Emil, Fatma och Tindra vrider huvudet i takt med ramsan, först åt höger, sen åt vänster. Och så om igen.

Därefter ska de använda sina armar. Först får de hjälp att sträcka armarna uppåt och över huvudet några gånger, därefter får de själva hålla en pom-pom i varje hand och lyfta armarna ovanför huvudet.

Zsuzsanna uppmuntrar och uppmanar om vartannat.

Jag ser att du följer med blicken Emil! Bra!

Nu lånar Zsuzsanna melodin från en välkänd midsommarlek.

Så göra vi när vi leker med pom-pomen, leker med pom-pomen, leker med pom-pomen. Så göra vi när vi leker med pom-pomen…

Assistans hela dagen

Emil Smedberg har gått här sedan 1:a klass. Hans personliga assistent Anna Sjöstrand är med honom hela skoldagen och har varit det ända sedan han gick på förskolan.

När Emil ska berätta vad han tycker är roligast med skolan hjälper Anna till genom att nämna olika saker, varvid Emil sträcker upp sin högra arm för att visa sitt samtycke.

– Roligast tror jag att det är när ni gör olika bollekar, säger Anna och Emil sträcker ut armen och visar ”JA”, och när du får gå iväg själv med en lärare och träna kommunikation med Babblarna? ”JA” säger Emil igen och ett stort leende sprider sig över ansiktet.

Nappade på intensivträning

Mamma Jennie Smedberg hörde första gången talas om Move & Walk när Emil var liten. Emil gick då på en vanlig förskola och när habiliteringen berättade att han kunde få intensivträning nappade Jennie på idén.

– På förskolan satt han mest i sin rullstol. Det hängde mycket på hans assistent om han skulle kunna vara aktiv.

Efter träningsperioden bestämde sig familjen för att ansöka om en plats på skolan som då var nystartad, så att Emil kunde få vara aktiv hela sin skoldag.

Efter några diskussioner med kommunen blev det klart att Emil kunde få en plats på skolan, något som de inte har ångrat.

Ställer krav

Mamma Jennie säger att Emil har utvecklats mycket sedan han började här. Hon märker också att Emil tycker mycket om att vara i skolan. Förutom att lärarna är mycket engagerade och närvarande, ställer de också krav på sina elever, något som Jennie tycker är bra.

– Här daltar man inte med barnen, de förväntas uppföra sig ordentligt. De mår bra av att få rimliga krav på sig, det gör det möjligt för dem att lyckas. Här får Emil glänsa och vara bra. Dessutom får han komma ur rullstolen. Det betyder mycket.

Rullstolarna står parkerade på rad i korridoren utanför klassrummet. De används inte under lektionerna. Skoldagen är uppbyggd kring konduktiv pedagogik, med syftet att utveckla motoriska, kognitiva, kommunikativa och sociala funktioner parallellt. Skoldagen börjar alltid i liggande position, därefter sittande och sist stående; man börjar från huvudet och går nedåt i ett liknande mönster varje dag för att skapa trygghet hos eleverna.

Börjar liggande

Zsuzsanna Magyar, klassföreståndare och utbildad i konduktiv pedagogik, förklarar varför:

– Vi börjar i liggande position för att det är lättast, man kan använda gravitationen som stöd och hjälp och samtidigt göra samma rörelser som man gör när man står upp. När du ligger på rygg ser det ut som du står, och du kan öva på dessa rörelser medan du ligger ner.

Varje rörelse upprepas ett antal gånger och därefter lägger Zsuzsanna till ett moment, först axlarna, sedan armarna och så vidare. På detta sätt bygger hon en helhet.

– Repetition är viktigt. När jag säger ”Jag vrider mitt huvud åt höger, åt höger, åt höger, åt höger” får eleverna en bild av vad de ska göra, en plan. De vet att jag säger det tre eller fem gånger och på den tiden ska de vrida huvudet. Då har de en takt och en tid att förhålla sig till.

Träningssärskola

I klassen går fem elever mellan 7 och 14 år, alla på ungefär samma kognitiva nivå och rörelsenivå. Alla arbetar efter sina egna förutsättningar. De fem ämnesområdena inom träningssärskolan sammanflätas med den konduktiva pedagogiken under hela skoldagen. Till alla moment används olika sånger och ramsor. Zsuzsanna förklarar varför:

– Rytmen och takten hjälper eleverna att veta hur snabbt de ska flytta till exempel sin arm.

Detta ökar kontakten mellan de olika delarna i hjärnan och mellan hjärnan och musklerna och ökar förmågan till inlärning.

Inom konduktiv pedagogik utgår man från personens motivation kopplat till ett tydligt syfte, och metoden är speciellt utvecklad för personer som har skador i det centrala nervsystemet, där syftet är att varje individ ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. För en person som också har en kognitiv funktionsnedsättning anpassas metoden för att väcka personens egen motivation och intention.

Förstå att de kan påverka

Det handlar till en början om för Zsuzsanna att få eleverna att förstå att de kan påverka sin omgivning.

– Genom lek får vi barnen att bli så aktiva och självständiga som möjligt. ”Jag vill nå den där ballongen, för den är så röd och fin.” Jag får visa dem, det här kan du lära dig. De växer med uppgiften. Det är en grundläggande rättighet att kunna påverka, och även om det handlar om mycket små saker så betyder det mycket.

Zsuzsanna och hennes kollegor är så kallade conductorer, specialpedagoger med inriktning mot neurologiska funktionsnedsättningar. De har alla fyra års utbildning vid Petöinstitutet i Ungern, och menar att de kompletterar habiliteringens specialister med ett helhetsperspektiv.

Flera av eleverna har behövt färre habiliteringsinsatser sedan de började här, några har till och med sluppit genomgå omfattande operationer.

Ger barnen självförtroende

Förutom det självförtroende man försöker bygga upp hos eleverna hoppas man också att utbildningen gör nytta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, att eleverna kommer att klara sig med mindre stöd i framtiden tack vare allt de har lärt sig här.

Att ställa krav och ha förväntningar på eleverna är A och O, menar Zsuzsanna.

– Det är lätt att hjälpa eleverna för mycket, att inte våga ställa krav, men då försvinner viljan. Här får barnen självförtroende. Vi ser vad de verkligen kan.


EMIL SMEDBERG

Foto: Anna Pella.

Ålder: 11 år

Familj: Mamma Jennie, Pappa Bosse och hunden Donna.

Bor: Kungälv utanför Göteborg.

Aktuell med: Går på Move & Walk Skola i Göteborg.

Det bästa med min fröken: Hon är så snäll.

Det bästa med min skola: Jag gillar det mesta i skolan. Samlingen är rolig och när man får leka med bollar eller göra Babblarna.

Favoritmusik: Jag gillar mycket men favoriten är nog ”Imse vimse spindel”.

Favorithobby: Musik, bada, bollekar.

MOVE & WALK SKOLA

Move & Walk Skola är en fristående särskola som genomsyras av konduktiv pedagogik, en metod där man kombinerar utveckling av motoriska, kognitiva, kommunikativa och sociala funktioner.

Grundtanken är att motivation kopplat till ett tydligt syfte ger förutsättning för inlärning, och att eleven på sikt ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Skolan arbetar målinriktat med ämnesområdet kommunikation och har ett nära samarbete med DART och finns i Göteborg, Malmö och från och med hösten 2016 i Solna. Skolan följer den svenska läro- och kursplanen.

Foto: Anna Pella
Tindra koncentrerar sig.  Så göra vi när vi leker med pom-pomen, leker med pom-pomen, leker med pom-pomen. Så göra vi när vi leker med pom-pomen… Foto: Anna Pella.

Utöver skolverksamheten erbjuder Move & Walk även pedagogisk habilitering i 2–4-veckors träningsperioder för personer från hela landet som har neurologiska funktionsnedsättningar.

 class=
Lektion pågår. Utanför i korridoren står rull­stolarna på rad. Foto: Anna Pella.

Ett flertal landsting och regioner bekostar träningen, men det finns också möjlighet att få en träningsperiod tack vare den nya Patientlagen som gäller sedan 1 januari 2015.

Move & Walk administrerar även personlig assistans och har också nyligen beviljats tillstånd för att bedriva daglig verksamhet i Göteborg.

Läs mer på www.movewalk.se