En ambassadör för människor i utanförskap

Mari-Louise Lorentzon startar nya verksamheter ”på löpande band”. Hon ser sig som en ambassadör för människor i utanförskap. På jobbet, på Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland, har hon stor nytta av Föräldrakraft.

Varför läser du Föräldrakraft?
– I mitt arbete som verksamhetsutvecklare har jag många verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Vi ska starta upp cirklar och föreläsningar. Det finns många intressanta artiklar i Föräldrakraft som kan ge oss tips på föreläsningar.

Nämn ett reportage som du gärna skulle vilja se i Föräldrakraft?
– Skriv gärna om hur dåligt många kommuner sköter bemanningen både i skolor och inom omsorgen. Inklude­ringsbegrep­pet för barn med funktionsnedsättningar i skolan missbrukas. Många elever sitter ensamma i moduler och får aldrig möjlighet att träna på det sociala samspelet.

Vilka erfarenheter av funktionsnedsättningar har du?
– Jag har startat upp flera teatergrupper genom åren med personer som har funktionsnedsättningar. Jag har jobbat i skolverksamhet med elever som har autism. 

– Vuxenskolan i Nyköping ska bli det ledande studieförbundet när det gäller verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Vi har bland annat onsdagsklubben som leds av en brukare och som har ett demokratitema.

– Vi har Bubbla-cirklar för anhöriga, teater, litterturcirkel med den lättlästa versionen av Zlatans bok, afrikanskdans, rytmik, snart en yoga-cirkel, vi ska starta rockband i vår, datakurs light pågår, matcirklar vill vi starta upp i vår…

Bubbla-cirklar… vad innebär det?
– Bubbla är en samtalscirkel för syskon till någon med funktionsnedsättning för vi tror att tillsammans med andra kan man bli starkare. I Bubbla får du chansen att stärka dig själv och våga ta plats. Vi samtalar kring olika teman, fikar och gör roliga övningar tillsammans. Samtalsledarna har bred erfarenhet inom samtalsmetodik konflikthantering och funktionsnedsättning genom sina egna erfarenheter.