”En attack på personlig assistans”

Åsa Regnér får hård kritik för direktiven till den nya LSS-utredning som presenterades idag. ”En attack på personlig assistans”, är omdömet från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Handikappförbunden och Lika Unika är också mycket kritiska.

– Vi trodde att regeringen skulle utnyttja möjligheten att täppa till de luckor som har uppstått genom en snävare tillämpning de senaste åren och som har medfört att många människor har förlorat livsavgörande insatser, säger RBU:s ordförande Maria Persdotter. Dessvärre har regeringen valt att fokusera på kostnadsbesparingar och att de kvalitetshöjningar man säger sig vilja göra inom LSS ska finansieras genom att färre personer ska få tillgång till personlig assistans.

– Utredningsdirektivens fokus på kostnadsbegränsning rimmar illa med den uttalade ambitionen att alla verkligen ska få sina behov tillgodosedda. Det är inte seriöst att beställa besparingar inom personlig assistans innan man ens vet vad kostnadsökningen beror på. En ärlig ambition att tillgodose behoven kan också innebära att insatser måste få kosta mer, inte mindre, säger Maria Persdotter.

RBU reagerar också på att utredningen ska föräldrars ansvar och roll kan regleras tydligare.

-Vi vet att många föräldrar idag går på knäna för att deras barn nekas personlig assistans med hänvisning till föräldraansvar, säger Maria Persdotter. Det är hög tid att alla barn ges rätt till personlig assistans utifrån de behov som funktionsnedsättningen medför och att deras föräldrar därmed ges möjlighet att vara föräldrar på samma villkor som andra föräldrar.

 

Lika Unika: ”Direktiven måste arbetas om”

Lika Unikas ordförande Maria Johansson säger i en kommentar att regeringens direktiv innebär att kommande insatser ska finansieras med besparingar inom assistans.

Hon anser därför att direktiven måste arbetas om:

– FN-konventionen ställer krav på Sverige att inte backa från redan etablerade rättigheter. Det måste vara utgångspunkten, inte som nu att göra nedskärningar, säger Maria Johansson.

– Det är mycket oroande att man på pressträffen knappast nämnde ordet ”behov” som möjlig förklaring till kostnadsökningar för assistansen. Det borde vara något som finns med hela tiden i beslut och bedömningar av reformen, menar Maria Johansson.

 

Handikappförbunden: ”Oroande”

Handikappförbunden uttrycker besvikelse över direktiven för LSS-utredningen:

– Ett av våra viktigaste önskemål har varit att en samhällsekonomisk utredning kräver att man också tittar på samhällsvinsterna med reformen, något som lyser med sin frånvaro i regeringens direktiv. Man måste också titta på alternativa lösningar till insatserna och vad de skulle innebära för kostnader respektive vinster, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

 

LÄS MER

Hon ska utreda hela LSS – här är tuffaste frågorna