”En av tio friskolor tar inte emot elever med funktionsnedsättning”

En av tio friskolor vill inte ta emot elever med funktionsnedsättningar, enligt en undersökning som genomförts av Utbildningsradions program Barnaministeriet och tv-programmet Skolfront. Förbundet Rörelsehindrade, FöR, har reagerat genom att skriva ett öppet brev till skolminister Jan Björklund.

– Var tionde skola har tagit sig rätten och makten att utestänga barn med funktionsnedsättningar. Vilket ansvar vill du ta för att ge elever med funktionsnedsättningar rätten att inte diskrimineras i skolan eller vid tillträde till friskolor? skriver Inger Blom och Birgitta Andersson, som representanter för Förbundet Rörelsehindrade.

De hänvisar till den rapport som Rädda Barnen, Unga RBU-are, Barnombudsmannen och Stockholms universitet presenterade i veckan. I rapporten med namnet ”Särskild, särskiljd eller avskiljd” konstateras att många elever utestängs från både kommunala och privata skolor på grund av att lokalerna inte är anpassade eller hjälpmedel saknas.

Enligt teve- och radioprogrammen hade mer än 40 procent av skolorna hade en klart negativ inställning till att anpassa sin verksamhet eller skolmiljö för barn med funktionsnedsättningar.

Två reportrar ringde runt och utgav sig för att vara föräldrar till dels ett rullstolsburet barn, dels ett barn med ADHD. Så här kunde skolorna svara:

– ADHD? Det kan bli lite kruxigt. Vi tar inte emot stjärnelever eller så, men vi kan inte hela tiden puffa på. Eleven måste ha en egen motor.
– Oj, då. Alla lektioner är på övervåningen och vi har ingen hiss. Men om man bär upp henne då?

Läs mer om radio- och teve-programmen på Barnaministeriets webbsida