”En förkämpe för alla som har dyslexi”

Prins Carl Philip engagerar sig ännu mer i dyslexifrågor, nu genom att bli beskyddare för Dyslexiförbundet FMLS.
– Vi är oerhört stolta och glada, säger förbundets ordförande Bengt-Erik Johansson.

Prinsen har redan gjort stora insatser för att öka kunskapen om läs- och skrivsvårigheter, genom att öppet berätta om sin egen dyslexi.

– Han är en förkämpe. Han har själv rest sig upp efter att ha blivit nergjord offentligt. Vi är många som har all anledning att se upp till honom. Prins Carl Philip är inte bara beskyddare för Dyslexiförbundet FMLS, utan för alla som har denna funktionsnedsättning, säger Bengt-Erik Johansson.

Prinsen är förbundets beskyddare från och med den 9 december 2015 och fem år framåt.