En hantverkare utan verifierad kunskap

Skulle du anlita en rörmokare eller elektriker utan certifierad kunskap?
De flesta av oss säger med stor sannolikhet ett absolut nej.

Dyrt för den som köpte billigt

Framför allt för att vårt försäkringsbolag säger nej till möjlig ersättning i hemförsäkringen vid skada. En översvämning, eller ännu värre ett nedbrunnit hus, blir då oerhört dyrt för den enskilde, som sparade och köpte billigt.

Naturligtvis gäller det inte bara hantverkare utan det mesta vi köper som kräver utbildad resurs med god erfarenhet.

Jag ser det tydligt idag på LSS-verksamheter i kommuner. En LSS-handläggare ska vara ”socionom eller motsvarande”, vad det nu är? Jag har aldrig hört att någon säger ”elektriker eller motsvarande”.

Tyvärr är IVO inget försäkringsbolag

En socionom är dessutom numera ingen som automatiskt kan LSS. Sedan många år ingår inte LSS i socionomprogrammet, utan bara som en kort, frivillig tilläggskurs.

Ansvaret för specialutbildning ligger på arbetsgivaren, som i många andra yrkesroller. Det är de resultaten jag ser och hör om idag. Tyvärr är IVO inte ett försäkringsbolag. Och de svåra lidanden som individer med LSS-insatser drabbas av kostar inga synliga pengar.

Naturligtvis ska alla ha goda kunskaper

En rörmokare utan våtrumscertifikat får inte bygga om ditt badrum. Det borde vara lika självklart att en LSS-handläggare måste ha utbildning i och erfarenhet av LSS.

LSS-handläggare är bara ett exempel på personer som arbetar i kommunernas LSS-verksamheter. Naturligtvis ska alla som jobbar där ha LSS-kunskap och goda kunskaper om relevanta funktionsnedsättningar, och vad dessa innebär.

2 kommentarer

 1. Det är mycket viktigt att en LSS-handläggare har goda kunskaper och erfarenheter av IF och autism. Det är de som formulerar underlag för insatsbeslut genom sina insatsbedömningar. Inte minst viktigt är det att de kan och förstår att autism är ett för någon och något helt annat för en annan. Hur ska de annars kunna bedöma någons behov.

 2. Bra! skrivet.
  När det gäller IVO.
  Se regeringen, tillsynsmyndigheten IVO som en tillfällig utsmyckning för att medborgarna ska hålla sig lugna och förvissa sig om att deras intressen tas tillvara.
  Sista åren har en rad missförhållanden uppdagats vid särskilda boenden. Många gånger har personal eller anhöriga slagit larm. Inget annat än en nollvision kan gälla för vanvård.

  Vi har en tillsynsmyndighet i Sverige, IVO, inspektionen för vård och omsorg.
  En granskningsrapport ifrån Riksrevisionen 2019
  Inspektionen för vård och omsorg – en tillsynsverksamhet med förhinder rir 2019:33
  Slutsatsen är att IVO inte helt har levt upp till sin roll som tillsynsmyndighet. Regeringen har å sin sida inte gett IVO stabila och långsiktiga förutsättningar för sitt uppdrag.

  IVO bildades den 1 juni 2013. Regeringen var tydlig med tillsynsmyndighetens syfte och uppgifter. IVO skulle komma till rätta med en rad problem som fanns när Socialstyrelsen hade ansvar för tillsynen. Men regeringen har varken varit konsekvent eller långsiktig i sin ekonomiska styrning av IVO. Anslagsnivån har varierat över tid och bestått av tillfälliga medel som delats ut ett år i taget. Det har bland annat lett till att IVO haft svårt att rekrytera och behålla tillsynspersonal. Samtidigt har myndigheten arbetat med att utveckla tillsynen

  ”Den offentliga tillsynen är viktig för att stärka efterlevnaden av de föreskrifter som bland annat riksdagen och regeringen har beslutat. Den bidrar till att upprätthålla grundläggande värden i samhället såsom rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Medborgarna ska genom tillsynen vara förvissade om att deras intressen tas tillvara.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *