”En jättemöjlighet för sociala företag”

Just nu är den perfekta tiden för sociala företag att växa.
Det anser Pär Larshans, en av Sveriges främsta experter när det gäller företags sociala ansvar och rekrytering av personer med funktionsnedsättningar.

Hans råd till arbetsintegrerande sociala företag kan sammanfattas så här:

– Var tydliga med vad ni erbjuder, var stolta över det ni levererar. Framhäv era medarbetares potential!

Varför är då JUST NU den perfekta tiden för företag som drivs av och rekryterar personer med funktionsnedsättningar?

Pär Larshans, som är hållbarhetschef inom Max Hamburgerrestauranger, menar att nästan alla företag idag känner behov av att öka mångfalden i rekryteringen av medarbetare.

Allt fler vill göra som hamburgerkedjan och anställa personer med funktionsnedsättningar. Men samtidigt är många rädda för att göra det på fel sätt.

– Detta är en jättemöjlighet. Sociala företag kan bli en brygga för andra arbetsgivare som ännu inte vågar anställa. Vanliga företag kan öppna upp dörren för personer med funktionsnedsättningar genom att börja anlita sociala företag som underentreprenörer.

Max-restaurangerna har gjort på ett liknande sätt, genom att anlita Samhall under många år.

– Samhall är ett statligt ägt företag och inte detsamma som sociala företag men likheterna är stora. Vi har ett mycket stort samarbete med Samhall kring städning, fastighetsservice och andra tjänster. Att anlita mindre sociala företag på samma sätt är absolut en möjlighet.

 

Foto
Att sälja tjänster till företag som vill ta socialt ansvar är en jättemöjlighet för sociala företag, anser Pär Larshans. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Ett annat exempel är Ikea, vars samarbete med Jallatrappan, ett socialt företag drivet av kvinnor i Malmö, nyligen uppmärksammats.

Styrkan ligger ofta i att man kombinerar en bra produkt med ett mervärde, i form av exempelvis mångfald, socialt ansvar, lokal förankring eller återvinning.

– Företag som behöver underleverantörer kan i mycket större omfattning än idag anlita sociala företag som gör jobbet lika bra som någon annan och samtidigt skapar lokal samhällsnytta, menar Larhans.

Sociala företag har ofta eldsjälar som brinner för verksamheten och stark lokal förankring – två faktorer som är viktiga för att bygga varumärken.

– Verksamheten ska vara konkurrenskraftig. Det betyder inte att lägsta pris är bäst. Det ska vara rätt pris, till rätt kvalitet. Om man kombinerar det med rätt mervärde, till exempel socialt ansvar, är det oerhört värdefullt.

Framväxten av sociala företag bevisar att personer med funktionsnedsättningar vill och kan jobba – och inte minst driva egna företag.

– Arbetsgivare söker ofta människor som gör allting, istället för människor som är väldigt duktiga på vissa saker. Men det är det gamla sättet att tänka. Modernt företagande handlar om att fokusera på vad människor KAN istället för att jaga de som kan ALLT. Det är länge sedan vi insåg detta, men det har varit svårt för företagen att släppa sina rädslor och se möjligheterna.

Personer som startar ett socialt företag har ofta en idé om hur man löser speciella problem och samtidigt utnyttjar människors förmågor på bästa sätt. Exakt hur varierar från företag till företag, och från individ till individ. Det kan handla om återvinning, att sy kläder eller målning. Städning, fastighetsservice, it-support eller stöd till äldre. Eller kanske starta en fabrik för tillverkning av bönsallad till en hamburgerkedja.

– Det finns oerhört många tjänster som kan utföras av sociala företag, säger Pär Larshans. Även offentlig sektor är en spännande kund. Sjukhus kan köpa kringtjänster för att optimera de egna resurserna och göra det man är riktigt bra på. Ett exempel är Sunderby sjukhus som anlitar sociala företag som värdar, säger Pär Larshans.

 

Pär Larshans viktigaste råd vid rekrytering

Foto

Som chef inom Max har du många års erfarenhet av att anställa personer med funktionsnedsättningar. Vilka är dina främsta råd vid rekrytering?

– Man måste ha en kravspecifikation på den man anställer så att man ser att personen kan klara uppgiften. Alla passar inte på alla jobb. Företaget måste göra en specifikation över vilka uppgifter som ska utföras och vilka förmågor man måste ha. Gå igenom de uppgifter som ska utföras, bryt ned dem i arbetsmoment och matcha detta med potentialen hos den som söker jobbet.

– Anställ inte personer utifrån vad de gjort enligt CV:n utan vad de kan göra i framtiden. Sålla inte bort – utan hitta det som personen är duktig på och vad som kan utvecklas.

– Initialt måste man som chef ge mer stöd och vara mer tillgänglig. Man måste också hålla fast vid kravbilden. Det visar sig ofta att personen överträffar förväntningarna om man har en tydlig kravbild. Personer med funktionsnedsättningar vill verkligen bidra. Det kan krävas stöd socialt, att våga komma till jobbet, att känna sig uppskattad och uppleva att någon tror på en. Då får man medarbetare som är mycket lojala och gör allt för att lyckas.

– På längre sikt är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där alla känner att de verkligen är en del av verksamheten, att allas bidrag är lika viktiga. Det behövs ett ledarskap som skapar team som ser varandra.

 


Pär Larshans medverkar på Sociala företagsmässan 2015 den 8-9 april i Stockholm.