En miljon namnunderskrifter hjälpte inte

Publicerat av
Redaktionen
Dela

För tre år sedan fick Margot Wallström i EU-kommissionen ta emot 1350000 namnunderskrifter med krav på ny europeisk lagstiftning om lika rättigheter.
– Ingenting har hänt trots att EU-parlamentet krävt förslag från kommissionen, konstaterar Ingemar Färm, styrelseledamot i European Disability Forum som den 21 november samlas för att ta ställning till det fortsatta politiska arbetet.

I denna krönika pekar han på en rad områden där det finns stora brister, till exempel när det gäller möjligheten att resa och att studera eller arbeta i andra länder inom EU.

När European Disability Forum firade sitt 10 årsjubileum 2007 gjorde man en historisk insats genom att samla in 1 350000 namnunderskrifter för en europeisk lagstiftning om lika rättigheter för människor med funktionsnedsättningar, 1million4disability.

Annons

Vid en stor demonstration i Bryssel hösten 2007 överlämnades dessa underskrifter till EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström. Ingenting har dock hänt trots att EU-parlamentet krävt förslag från kommissionen. Hade namninsamling skett idag enligt det nya EU-fördraget hade kommissionen varit tvungen att ta upp detta ”medborgarinitiativ” till behandling.

Kraven på EU-lagstiftning i namninsamlingens anda är fortfarande prioritet nummer ett. EDF har arbetat mycket intensivt med att få såväl EU som medlemsländerna att ratificera FN-konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Arbetet har varit framgångsrikt på många sätt.

Det finns fyra grundpelare i EU-politiken – fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. I praktiken har fri rörlighet för människor med funktionsnedsättningar varit kraftigt inskränkt. Ett annat prioriterat arbete för EDF har därför varit ”A barrier free Europe”, som i stor utsträckning handlat om rätten att arbeta och studera i andra länder samt att kunna resa utan hinder. Arbetet har på det politiska planet varit framgångsrikt men har i praktiken negligerats såväl av enskilda regeringar som av flyg-, tåg- och andra transportföretag.

Annons

Grundläggande är den principen om ”mainstreaming” som innebär att alla frågor har en handikappaspekt. EDF arbetar brett med frågor om lika rättigheter och möjligheter i utbildning, på arbetsmarknaden, socialförsäkringar och socialpolitik i övrigt. Detta är inte minst viktigt nu, när EU har antagit sin strategi för politiska mål som ska uppnås till år 2020.

Att minska fattigdomen i Europa är en av de viktigaste delarna i denna strategi, eftersom fattigdom drabbar människor med funktionsnedsättningar särskilt hårt. En diskussionsfråga har i det sammanhanget varit om man ska se till den absoluta eller den relativa fattigdomen.

Ska fattiga människor i Sverige jämföras med fattiga människor i Rumänien eller med andra människor i Sverige? I jämförelse med Rumänien finns det inga fattiga i Sverige. I jämförelse med utvecklingen mot ökande klyftor i Sverige finns många fattiga i Sverige.

Annons

Den 21-22 november ska vi i styrelsen för EDF ta ställning till det politiska arbetet under nästa år och på sikt till år 2020. Entusiasmen är stor, politikerna positiva i sina deklarationer men verkligheten är trög. EDFs slogan – Från ord till handling – är mer aktuell än någonsin.

Stockholm november 2010
Ingemar Färm
styrelseledamot i European Disability Forum sedan 2005
Förbundsordförande Svenska Migränförbundet

Annons

Artikeln publicerades 2010-11-18

Publicerat av
Redaktionen
Nyckelord: politik