Dags för en ny timschablon för personlig assistans? Snart är analysen klar

En mer rättvis och flexibel timschablon för personlig assistans har länge varit ett önskemål. En del assistansanvändare har väldigt höga kostnader, andra har mycket lägre.

I december får regeringen en analys från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen. Den som vill veta mer kan redan i november delta på IfA:s stora rådsmöte och debattforum, där ISF berättar om arbetet med att kartlägga schablonersättningen.

LÄS ÄVEN: Hur ska personlig assistans klara huggsexan om statsbudgeten?

Hoppas på flexibel och stabil modell

– Det vore önskvärt med ett system som kunde vara lite mer flexibelt, men också rättssäkert och stabilt för den enskilde, så att ingen behöver oroa sig för kostnaderna, säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

– ISF analyserar hur ersättningen används, men vad vi förstår, tittar även på lösningar inför framtiden. Det som ISF presenterar kan få stor betydelse för framtidens ekonomiska ersättning.

Flera tidigare utredningar har undersökt alternativ till dagens schablonersättning. Man har velat åstadkomma någon form av differentiering för att komma närmare de faktiska kostnaderna för den enskilde individen. De verkliga kostnaderna kan variera kraftigt mellan olika användare.

LÄS ÄVEN: Vad händer med schablonersättningen för personlig assistans?

För den som vill vara uppdaterad

IfA anordnare varje vår och varje höst två dagars rådsmöte och debattforum. Konferensen har blivit ett måste för de som vill vara uppdaterad om vad som händer inom personlig assistans.

På konferensen i våras medverkade till exempel Fredrik Malmberg för att berätta om utredningen Stärkt rätt till personlig assistans, en tid innan den överlämnades till regeringen.

– Varje Rådsmöte och Debattforum är en viktig avstämning för assistansreformens utveckling, säger Sophie Karlsson.

– Det ger oss en dialog med politikerna och myndigheter, och möjlighet att trycka på om förändring. Möjligheten att lyfta olika utredningar är viktig och kan påverka arbetet framåt och utvecklingen av den personliga assistansen. Jag önskar att så många som möjligt ska delta för att vi ska kunna stärka denna samlingspunkt för den personliga assistansen.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

Personliga assistansen som normbrytare

Temat för höstens konferens är ”den personliga assistansen som normbrytare”.

Sophie Karlsson förklarar varför:
– Det är viktigt att reflektera över vad den personliga assistansen är avsedd att åstadkomma. Lagstiftningen antogs av en enig riksdag, trots lågkonjunktur, och politiken ville verkligen satsa på bättre levnadsvillkor för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det var tydligt att man ville åstadkomma förändring och förbättring kring normerna om vilka som är delaktiga och jämlika medborgare.

– Tyvärr har vi under ett antal år upplevt nedskärningar kring den personliga assistansen, och att det därmed inte är möjligt att uppnå de mål som var satta med lagstiftningen.

Visar att vi har ett hög utvecklat samhälle

– Vi vill påminna politikerna om vilken förändring som den personliga assistansen faktiskt innebär för hela samhället. Personlig assistans handlar om att förändra samhället i grunden, och synen på människor som annars marginaliseras. Genom ett tillgängligt samhälle där alla är välkomna efter sin förmåga, förändrar vi allt.

– Personlig assistans är ju faktiskt kanske vårt främsta tecken på hur högt utvecklat välfärdssamhälle vi har, säger Sophie Karlsson.

Flera nyheter från Försäkringskassan

Försäkringskassan satsar stort på att medverka på konferensen i november, för att informera om flera aktuella frågor. Det handlar bland annat om indikatorer för assistansersättningens utveckling.

– Timmarna för assistansersättning ökar inte längre, hur kommer det sig? Och hur kommer det sig att antalet assistansanvändare minskar? nämner Sophie Karlsson som viktiga frågor som kommer att tas upp.

Enligt IfA finns en stor risk att assistansanvändare som behöver fler assistanstimmar inte vågar söka av rädsla för att hela beslutet ska omprövas.

– Stämmer det om man ser till hur många som ansöker om utökning? Det finns mycket att fundera på kring indikatorerna, säger Sophie Karlsson.

Våren 2022 kommer Försäkringskassan att sjösätta en utvecklad e-tjänst kring räkningen för assistansersättning, och även detta kommer att informeras om vid rådsmötet.

– Vi vet att det är en efterfrågad tjänst bland assistansverksamheterna.

– Försäkringskassan har också ”hintat” om en ny rapport som är på gång och som vi kommer att få presenterad på Rådsmötet. Det är vi nyfikna att veta vad det handlar om, säger Sophie Karlsson.

Nytt institut för mänskliga rättigheter

Om drygt två månader, i januari 2022, drar Institutet för mänskliga rättigheter igång sin verksamhet, och assistansvärlden hoppas på att det blir stort fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

– Ett institut som ska arbeta för att stärka de mänskliga rättigheterna borde vara till stark fördel för den personliga assistansen. På konferensen får vi höra mer om inrättande av institutet och hur de förväntas komma igång med arbetet. Vi tänker också vara med på banan så att den personliga assistansen blir en fråga som institutet arbetar prioriterat med, säger Sophie Karlsson.

Sophie tipsar om höjdpunkterna

De två dagarnas program rymmer mycket mer, och vi bad Sophie Karlsson välja ut tre höjdpunkter:

– Politikerdebatten. Det är viktigt för oss att stämma av med politikerna vad de tänker ändra i den personliga assistansen, och vilken syn de har framåt. Politikerna behöver veta att vi sätter både tillit och press på dem, att se till att de arbetar för våra möjligheter att vara en del i samhället som vilka medborgare som helst.

– Forskaren Hanna Egard berättar om utvecklingen mot en mer vårdbetonad personlig assistans. Stämmer det att det pågår en sådan utveckling? Vad kommer det sig av i sådana fall, och behöver utvecklingen förändras?

– Och så får vi inspiration från dels Handikapphajk!, dels Funktionsrätts projekt om sexualitet.

Hela programmet finns på IfA:s webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *