2 kommentarer

  1. Pingback: Stockholm » Kritik mot rapporten om assistansfusk
  2. Jag tror inte för ett ögonblick att 50 % av assistansersättningen går till fusk eller organiserad kriminalitet.

    Min utgångspunkt är ändå att vi får acceptera att vi har ett rejält mörkertal. Andelen felaktiga utbetalningar p g a fusk och kriminalitet uppgår med mycket stor sannolikhet tyvärr till flera procent/år, inte promille. Det handlar i så fall om åtminstone en halv miljard kr/ år som hamnar hos personer som missbrukar systemet.

    Jag brinner för att få bort avarterna som förstör så mycket men jag tycker inte vi vart på tok för passiva när Anna Dahlberg och likasinnade går till angrepp. Jag saknar helt inlägg som lyder ungefär så här:

    Vi assistansanvändare inser att den här brottsligheten måste bekämpas med kraft, det ligger i vårt eget intresse att den försvinner. Vi samarbetar gärna med polisen och andra myndigheter och förslår nu gör vi det här och det här och det här för att komma åt problemet. Istället hamnar vi hela tiden i försvarsställning där argumenten oftast stannar vid att Anna Dahlberg och likasinnade hatar personlig assistans…

    F.ö. anser jag inte en åklagare ska häva ur sig i en debattartikel att minst 50 % av all utbetald assistansersättning går till kriminella. Det är så allvarliga anklagelser att jag kräver riktiga bevis på sådana helt orimliga påståenden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *