En plantskola för konstnärer

Konstskolan Linnea vänder sig till personer som vill utveckla sin konstnärliga ådra. Och som har någon form av funktionsnedsättning. Under ledning av erfarna konstnärer får eleverna förkovra sig i måleri, keramik och grafik.

Väggarna är tapetserade med teckningar och målningar. Stilleben varvas med grafiska alster och skulpturer föreställande insekter, gjorda i gips. På bänkar står färgflaskorna i parad; koboltblått, gult och grönt som väntar på att bli blandade. I en glasskål är ett knippe penslar nerstuckna.

Vi befinner oss på Konstskolan Lin­nea, i Skärholmen, söder om Stockholm. I den stora målarateljén är verksamheten i full gång. Förutom denna finns även en ateljé för keramik och en för grafik.

I den sistnämnda huserar en grafikpress längst bort i lokalen och ser respektingivande ut.

I keramikrummet sitter Alicia. Hon håller på att slutföra en beställning av sniglar iklädda luciakläder och är noga med att påpeka att hon gärna tar emot fler uppdrag.

Alicia är en av tolv elever på skolan. Den gemensamma nämnaren, förutom intresset för konst, är att de har någon form av funktionsnedsättning, det kan handla om Aspergers syndrom, autism eller lättare utvecklingsstörning. För att gå på skolan ska man vara berättigad till stöd enligt LSS.

Behov av utbildning
– De här ungdomarna får sällan någon chans att gå en förberedande utbildning. Vi upplevde att det fanns ett behov att fylla, säger Gunilla Lagergren som är initiativtagare till Konstskolan Linnea och verksamhetschef sedan starten för 20 år sedan. Gunilla har själv en dotter med intellektuell funktionsnedsättning, hon heter Linnea och är idag 32 år gammal.

Gunilla Lagergren är noga med att poängtera att skolan är en konstnärlig utbildningsverksamhet. Lärarna är yrkesversamma konstnärer som blandar teori och praktik i undervisningen. Studierna är traditionella med till exempel färg-, form- och perspektivlära. Man tränar sig att se och att utveckla sitt konstnärliga uttryck.

– Vi anpassar uppgifterna och försöker hitta övningar som man kan lösa på olika sätt utifrån var och ens förmåga, förklarar Gunilla Lagergren.

Läraren Eva Wittek har varit med sedan starten och är noga med att understryka adepternas talanger.
– Många är mycket drivna med stor konstnärlig begåvning, säger hon.

Men det handlar inte om att vara skickligast.

– Vissa elever har ett personligt anslag som kan vara så speciellt att det berör betraktare på ett djupare plan. Då är det konstnärens personlighet som lyser igenom.  På sätt och vis kan man säga att funktionsnedsättningen hamnar i skymundan, istället är det förmågan som lyfts fram, säger Eva Wittek.

Allt är roligt
Vid ett av borden i målarateljén sitter 22-åriga Sandra Lindahl och arbetar med ett hästhuvud i blyerts. Hon går andra året på skolan. Det långa håret skymmer teckningen, koncentrationen är total.

– Jag har lärt mig att blanda färger och måla på ett annat sätt än jag gjorde tidigare. Nyligen har jag fått börja med keramik, förklarar hon.

Att välja vad som är roligast är svårt.
– Allt är lika roligt.

Hon visar stolt upp sin teckning och låter sig gärna fotograferas.
– Jag tycker om att bli fotograferad, säger hon och avfyrar ett leende.

Förutom förkovringen i det konstnärliga hantverket menar Sandra att hennes koncentrationsförmåga har förbättrats sedan hon började på skolan.

– Genom åren har vi sett att skapande verksamhet har flera positiva effekter; att lättare kunna gå ner i varv och hitta sitt inre lugn, ökad förmåga att fokusera och koncentrera sig samt ökad självkänsla och självförtroende.

– Många hittar ett helt nytt sätt att uttrycka sig, börjar förstå omvärlden på att annat sätt än tidigare och får vänner som är intresserade av samma sak som dem själva. Kort och gott skulle jag vilja säga att eleverna får ett rikare liv, säger Eva.

Metodbaserat
Skolan omfattar tre år och till största delen är undervisningen årskursöverskridande, men en dag i veckan studerar de olika årskullarna var för sig. För varje årskurs finns en studieplan och undervisningen bedrivs utifrån olika metoder som man utvecklat genom åren.

Att träna perspektiv kan till exempel innebära att eleverna går till en närliggande allé och ser att träden ser mindre och mindre ut ju längre bort de står. Man skissar och fotograferar för att sedan arbeta vidare på temat i ateljén. Att arbeta med stilleben är träning av rumsliga begrepp. Inom såväl måleri som keramik och grafik får eleverna automatiskt träna sin uppmärksamhetsförmåga.

Efter avslutad utbildning varierar den konstnärliga ambitionen. Några går vidare till exempelvis Ateljé Inuti där de får konstnärlig handledning, medan vissa väljer helt andra sysselsättningar. Sandra Lindahl är en av dem som tänker ha konsten som hobby.

– Jag vill arbeta med något annat, något anpassat som är bra för mig, säger hon.

20-årsjubileum
I år firar skolan 20-årsjubileum, något som man kommer att uppmärksamma på olika sätt. I likhet med tidigare år anordnas en större utställning utanför de egna lokalerna. Vilket galleri det blir på är ännu inte klart. Den 4-5 maj är det Öppet Hus i skolans ateljéer. 

Både Gunilla Lagergren och Eva Wittek tycker att det är viktigt att det finns olika valmöjligheter efter gymnasiet för unga begåvade människor. Krea­tiva miljöer som kan ta tillvara deras förmågor.

– Det händer så mycket med eleverna under tiden de går här på skolan.  Kam­rat­andan som växer fram är imponerande. Eleverna har stor respekt och förståelse för varandra säger Gunilla Lagergren.

Hennes grundtanke med Konstskolan Linnea har förverkligats och hon hoppas att verksamheten ska få leva kvar många år framöver. En konstnärlig utbildning är en resa på väg någonstans ut i livet, en resa som ger eleverna mod att gå vidare och utvecklas både på ett konstnärligt plan och som individer.

Lärarnas uppgift är att inspirera och stimulera till ett lustfyllt lärande. Att lyssna är också viktigt samt att vara öppen för en ömsesidighet i processer liksom att både bekräfta och utmana eleverna. Det gäller dessutom att hitta metoder som fungerar på olika nivåer, så att var och en kan vara delaktig och hitta egna lösningar. På sin egen resa, mot sin framtida destination. +