En seger för familjer som har barn med funktionsnedsättning

Äntligen får familjer som har barn med funktionsnedsättning hopp om hjälp med samordning av alla stöd. Nästa år startar regeringen en försöksverksamhet med särskilda samordnare.

– Det är ett mycket välkommet besked för våra medlemsfamiljer, säger Agnetha Mbuyamba, RBU:s förbundsordförande. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning bryts ner av att inte få rätt stöd. En bättre samordning av insatser är avgörande för att kunna orka med sitt föräldraskap.

RBU har drivit frågan hårt i flera år. 2008 släppte man rapporten ”Men dom har ju fått det så bra!?” som visade att familjerna i snitt hade kontakt med 17 olika instanser.

RBU:s krav har varit att varje familj ska ha en koordinator med ansvar för samordning av det stöd som familjen behöver.

I våras fick kravet stöd från Riksrevisionen som ansåg att en försöksverksamhet bör startas snarast.

– Det är härligt att arbetet nu bär frukt, säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU.

Fortfarande finns en oro för att samordningen uteblir.

– Vi ska noga följa hur regeringen konkret kommer att utforma försöksverksamheten med samordnar, säger Henrik Petrén.

I ett annat pressmeddelande tar Socialdemokraterna åt sig äran för beslutet om försöksversamhet med samordnare.

”Regeringen har varit negativ till att starta en försöksverksamhet men regeringspartierna har nu gått med på saken sedan det visat sig att de kunde förlora frågan i riksdagen”, skriver Socialdemokraterna i presssmeddelandet.

– Jag är mycket glad över att trycket i frågan blivit så starkt att regeringspartierna ändrat sig. Det kommer att betyda mycket för de berörda familjerna samtidigt som det är bra för samhället att stödet samordnas. Ingen tjänar på ett system som är så krångligt som dagens system har visat sig vara, säger Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet som behandlade frågan den 13 december.

Men när förverkligas det nya systemet? Det är den stora, avgörande frågan. Även om försöken drar igång snabbt kan det dröja länge innan alla familjer får hjälp.