Partnerinformation

Enkät: Hur påverkas du som är anhörig av covid-19?

Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. Genom att besvara vår enkät hjälper du oss i arbetet med att belysa anhörigas situation.

Omsorg om närstående

 

Vi är tacksamma om den som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående kan svara på vår enkät om att vara anhörig under COVID-19-pandemin.
Enkäten riktar sig till alla vuxna, 18 år och äldre som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som kan vara en familjemedlem, vän, granne eller kollega på grund av dennes sjukdom, funktionsnedsättning, svaghet eller ålderdom.

Covid-19 pandemin har stor påverkan på hela vårt samhälle. En grupp som påverkas är anhöriga. Med anhöriga avser vi personer i alla åldrar som ger vård, hjälp och stöd till en närstående.

Vår enkät vänder sig till anhöriga i Sverige och hela Europa. I Sverige genomförs den av Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka och Linnéuniversitetet med stöd av Socialdepartementet och Eurocarers. Enkäten görs i samverkan med anhörig-, patient- och pensionärsorganisationer.

Omsorgsgivares situation

Syftet med enkäten är att kartlägga hur COVID-19-pandemin har påverkat anhöriga omsorgsgivares hälsa och livssituation och att samla in deras åsikter och rekommendationer om hur man bättre kan stödja anhöriga under denna och framtida pandemier. Det tar cirka 20 minuter att besvara enkäten.

Med din hjälp kommer Nka, Eurocarers och medverkande organisationer att kunna rapportera anhörigas situation, synpunkter och rekommendationer till regeringar, myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället i Sverige och Europa. Med din hjälp kan vi belysa anhöriga omsorgsgivares erfarenheter och också föra fram förslag på förbättrat och skräddarsytt stöd för att tillgodose anhörigas behov och önskemål, inklusive de behov som uppkommer under COVID-19-pandemin.

Alla dina svar är helt anonyma. Resultatet kommer att presenteras i form av en rapport som kommer att finnas tillgänglig på Nka:s webbsida.

Svara på webben eller på papper

Du kan välja att besvara enkäten online som webbenkät eller som pappersenkät. Klicka här för att ladda med pappersenkäten.

Om du väljer att besvara pappersenkäten ska den besvarade enkäten skickas till: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Viskastrandsgatan 5, 5 tr, 506 30 Borås.
Om du har några frågor om studien, vänligen kontakta: Annica Larsson Skoglund, epost: annica@anhoriga.se tel: 0480-418024

Välkommen att delta genom att besvara enkäten senast den 31 januari 2021.

Lennart Magnusson
Verksamhetschef, docent

Elizabeth Hanson
FoU-ledare, professor

Se även vår webbplats www.anhoriga.se

Gå direkt till enkäten.

 

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *