Enklare regler ska stoppa organiserade bidragsbrott

Småfusket tycks minska medan den organiserade bidragsbrottsligheten verkar öka.
Nu vill socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ha enklare regler som gör det lättare för enskilda att göra rätt.

Försäkringskassan får i uppdrag att redan till april ta fram ett förslag till enklare regler, skriver Ulf Kristersson på DN Debatt idag.

– Ju lättare det blir att göra rätt för de många, desto mer kraft kan användas för att bekämpa allvarliga brott bland ganska få, skriver ministern.

Det har talats om enorma belopp som försvinner genom fusk. Uppskattningarna har varierat mellan 4 miljarder och 29 miljarder kronor årligen.
I debattartikeln uppger Kristersson att 320 miljoner återkrävdes under 2010. Samtidigt stoppades ytterligare 720 miljoner kronor i utbetalningar.

Flest kontroller görs inom sjuk- och aktivitetsersättning (det som brukar kallas förtidspension), bostadsbidrag, barnbidrag och föräldrapenning.

– Mest spektakulära har brotten inom personlig assistans varit, skriver Ulf Kristersson. Fejkade funktionsnedsättningar eller felaktiga fakturor i kombination med falska anställningar har renderat mycket höga ersättningar. Motmedlet heter ofta bra samverkan mellan flera myndigheter, som ser olika delar av brotten. Själva bidragsbrottet kan ibland vara det minst allvarliga som uppdagas. Men det kan skapa en vit fasad för grövre brottslighet.

En ny rapport från Socialförsäkringsutredningen visar att färre än någonsin misstänker att andra fuskar med bidragen.

– Här kan finnas en viktig förändring: Från ett brett men småskaligt fuskande till mer av organiserad och ibland bolagiserad bidragsbrottslighet, med sikte på de bidrag och ersättningar som ger stora och långvariga belopp, skriver Ulf Kristersson.