Nyheter

”Enskilda är chanslösa mot myndigheter rustade till tänderna”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Den enskilde har ingen chans i rättstvister med kommuner och Försäkringskassan, hävdar FUB:s ordförande Anna-Lena Krook.
– Myndigheterna har rustat sig till tänderna för att gå segrande ur rättstvister.

Den enskilde har ingen chans i rättstvister med kommuner och Försäkringskassan, hävdar FUB:s ordförande Anna-Lena Krook.
– Myndigheterna har rustat sig till tänderna för att gå segrande ur rättstvister, skriver Anna-Lena Krook.

– Vi har sett hur enskilda systematiskt hamnar i underläge i domstolarna gentemot kommuner och Försäkringskassan på ett sätt som lagstiftaren inte har avsett, skriver ordföranden för FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i en debattartikel i Dagens Samhälle.

– Vi känner en frustration över frånvaron av en rättvis bedömning när enskilda individer på egen hand utan juridisk kunskap eller hjälp överklagar negativa myndighetsbeslut, skriver Anna-Lena Krook.

Hon påminner om att kommuner och myndigheter har långtgående ansvar för att göra rättvisa utredningar och vägleda den enskilde. Om myndigheterna levde upp till detta ansvar så skulle det innebära en rättvis behandling. Tyvärr fungerar det inte så i praktiken, enligt FUB.

– Vi upplever i praktiken en automatiserad negativ inställning i beslutsfattandet. Det motiveras ofta med argumentet att ”vi måste testa lagstiftningen”. Den enskilde hänvisas till att överklaga det negativa beslutet till förvaltningsrätten, skriver Anna-Lena Krook.

Syftet med de aktuella lagarna har varit att både domstolar och myndigheter skulle ta ett så stort ansvar för en rättvis utredning att enskilda inte skulle behöva någon rättshjälp för att överklaga. Men nu har verkligheten förändrats, anser FUB.

– Myndigheterna har rustat sig till tänderna med juridisk kompetens, skriver Anna-Lena Krook.

– Den enskilde har ingen chans utan gör ofta som det är tänkt från början av lagstiftaren, det vill säga beskriver vad han tycker att han är berättigad till. Följden av detta är nu att det oftast är myndigheten som går segrande ur förhandlingen.

FUB efterlyser nu en översyn av tillämpningen av de förvaltningsrättsliga lagarna.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia
 • Annons för HEA Medical
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis