Enskilda får betala – Försäkringskassan räknar inte alla merkostnader

Försäkringskassan utreder inte alla kostnader i ansökningar om merkostnadsersättningen, om man tror att detta inte påverkar beslutet.

Det finns ett stort antal ärenden som hade kunnat sluta till den enskildes fördel om alla kostnader hade utretts, hävdar funktionsrättsrörelsen.

LÄS ÄVEN:
Guide om merkostnadsersättning för barn och vuxna

Nio av tio familjer får avslag

Merkostnadsersättningen infördes 2019, och ersatta vårdbidraget och handikappersättningen.

Sedan förändringen har det blivit mycket svårare att få ersättning för merkostnader för barn med funktionsnedsättning. Cirka 90 procent får avslag. Även för vuxna är det svårt att få merkostnadsersättning.

Effektiviserar – utreder inte allt

Försäkringskassan har försökt göra handläggningen mer effektiv. Myndigheten anser att man inte behöver utreda alla kostnader om det är tydligt att det inte påverkar beslutet.

Detta riskerar dock att göra det ännu svårare att få ersättningen.

”Omöjligt att få rättvis prövning”

”Det blir närmast omöjligt för den enskilde att få en rättvis prövning i domstol då domstolen enligt instansordningsprincipen bara kan bedöma det som Försäkringskassan som första instans har bedömt. Domstolen kan alltså inte bedöma att den enskilde hade haft rätt till ersättningen i sin ansökan då den inte kan gå vidare och bedöma de kostnader som Försäkringskassan lämnat därhän,” skriver tio funktionsrättsförbund i ett brev till Försäkringskassans generaldirektör.

”Handläggningssättet lämnar därför den enskilde närmast rättslös. Speciellt då personer med funktionsnedsättning eller deras anhöriga oftast varken har ork, resurser eller kapacitet att driva upprepade rättsprocesser.”

Man måste kunna förstå besluten

Funktionsrättsförbunden påpekar vidare att det är oerhört viktigt att personer med funktionsnedsättning ska kunna förstå beslutet, och att kunna överblicka de kostnader som Försäkringskassan bedömt. Detta för att i sin tur kunna se om man borde ansöka på nytt om nya kostnader tillkommer.

ISF har rekommenderat att fler kostnader ska utredas

Man hänvisar till en rapport från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, som visar att det finns personer som ligger nära gränsen för att få rätt till ersättning, eller nära gränsen för att bli beviljade ersättning på nästa nivå, om de kostnader som Försäkringskassan inte har tagit ställning till hade godtagits.

ISF har rekommenderat Försäkringskassan att ”överväga att utreda fler kostnader som personer ansöker om merkostnadsersättning för i de ärenden där det kan ha betydelse för den sökandes möjlighet att ta tillvara sina intressen.”

Vad står i Försäkringskassans vägledning?

Så här står det i Försäkringskassans vägledning för merkostnadsersättning, version 9, sidan 39:

”Försäkringskassan behöver däremot inte pröva en kostnad om det är tydligt att den inte kan ha någon betydelse för nivån, fördelningen eller längden på beslutets giltighet. Det gäller även om den enskilde inte uppnår den högsta förmånsnivån. Av beslutet ska det framgå vilka kostnader Försäkringskassan har tagit ställning till och vilka åberopade kostnader vi inte har tagit ställning till.”

Tio olika förbund skriver

Det är tio olika förbund som har undertecknat skrivelsen, däribland Funktionsrätt Sverige och Riksförbundet FUB. Skrivelsen är ställd till Försäkringskassans generaldirektör, men har även skickats till socialdepartementet.

Förbunden uppmanar Försäkringskassan att tänka om och börja utreda alla, eller åtminstone fler, av de merkostnader som den enskilde ansöker om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *