Erfaren S-politiker tar över anhörigklubban

Ann-Marie Högberg tar över ordförandeklubban hos Anhörigas Riksförbund.
– Det är viktigt att anhöriga får bättre möjligheter att förena vården av sin närstående med ett jobb, säger hon i ett första uttalande.

Ann-Marie Högberg valdes till ordförande vid Anhörigas Riksförbunds årsmöte i Barkarby den 17 april.
Ordförandeposten har varit vakant sedan riksförbundets extrakongress i januari. Sedan dess har förste vice ordförande Pontus Oscarsson, Solna, varit tillförordnad ordförande.

Den nya ordföranden har tidigare varit S-märkt kommunalråd i Huddinge. Politik har hon ägnat sig åt i 20 år. Hon har dessutom varit verksam som sjuksköterska under 25 år.

Det är en mycket erfaren politiker som nu ska leda anhörigorganisationen. Som politiker i Huddinge har Ann-Marie Högberg haft uppdrag som kommunstyrelsens ordförande, ansvar för äldreomsorg och funktionshinderområdet samt folkhälsofrågor.

Hon har nu lämnat sitt heltidsuppdrag, men har fortfarande kommunpolitiska uppdrag samt uppdrag i Svenska kyrkan.

– Jag har mött anhöriga och deras svårigheter både i yrkeslivet och i det politiska livet, som har berört mig djupt. Nu får jag på ett annat sätt vara med och kämpa för bättre villkor för alla de anhöriga som på olika sätt tar hand om närstående med sjukdom eller funktionsnedsättning, säger Ann-Marie Högberg.

Riksförbundets årsmöte beslöt också att man ska satsa på delaktighet för anhöriga och ökade kunskaper om anhörigas situation.

Organisationen satsar också på att bli bredare:

– Vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning. Vi behöver bli bättre på att spegla och locka till oss den mångfald av grupper och möta de behov som finns, säger Ann-Marie Högberg.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *