Ett dråpslag mot rätten till privatliv

Var finns jobben? Ica har de senaste åren skaffat fram mer än 700 nya butiksjobb för personer med funktionsnedsättning. Max Hamburgerrestauranger har ordnat 150 arbeten.

Men vad gör andra arbetsgivare? Nu är det dags att inventera arbetsplatser för att få fram arbetsuppgifter som passar för fler. Tipsa oss om vad som sker så rapporterar vi om framstegen! Och missa inte vår debatt om ”Vägen till arbete” i Almedalen den 3 juli, där du bland annat får möta Pär Johansson från Glada Hudikteatern.

Nu en helt annan fråga: Jakten på fuskare är på väg att gå överstyr. Regeringens assistansutredare föreslår kontroller som borde vara otänkbara i ett modernt samhälle.

Familjer och enskilda som har personlig assistans kämpar hårt för att bygga upp ett privatliv, eftersom man hela tiden har assistenter runt sig. Minutberäkningar av toalettbesök och omprövningar har inte gjort det enklare.

Ett dråpslag föreslås nu mot personer som får assistans av anhöriga. Försäkringskassan eller kommunen ska göra oanmälda kontroller. Assistans­användare som vill ha en privat anordnare och anhöriga som assistenter måste underkasta sig inspektioner.

Ännu mera intrång i privatlivet får inte någon avgörande betydelse i kampen mot grov brottslighet. Det är mycket allvarligt att man överväger ett så stort intrång i privatlivet, och dessutom inbjuder till angiveri, mot en av samhällets mest pressade grupper. +