Ett fungerande föräldrastöd är möjligt

Kersti Nordell, projektledare, vill ta fram en handbok för personliga koordinatorer runt om i landet.  

När nu projektet Personlig koordinator knyter ihop säcken vill projektledare Kersti Nordell på Bräcke diakoni ta erfarenheterna vidare och skapa möjligheter för en permanent verksamhet i hela landet.

Många familjer i projektet befann sig i en ond cirkel där sömnbrist och hög arbetsbelastning lett till stress, som i sin tur riskerade att leda eller ibland hade lett till konflikter med professionella. Med en koordinator vid sin sida kunde många konflikter lösas.

– Detta är en förebyggande verksamhet. Ju tidigare man träffar familjen desto bättre, men också att alltid ha deras upplevda behov i fokus, tror vi är några av framgångsfaktorerna. Att vi är obe­roende är en annan.
 


I panelen satt Marianne Hermansson, Nka, Lennart Johansson, Socialstyrelsen, Louise Odengard, Göteborgs stad, David Lega, oppositionskommunalråd i Göteborg, Agneta Vikenger, RBU och Boel Forsberg, anhörigsamordnare i Göteborg.

En annan slutsats är att svårigheter kring boendet, ekonomin eller språket ibland måste lösas innan familjen kan ta del av samhällets insatser till barnet. Därför har en del av koordinatorernas arbete handlat om just detta.

Pengar har sökts till ett nytt arvsfondsprojekt för att kartlägga arbetsprocessen, göra en handbok samt utbilda och sprida kunskapen om personliga koordinatorer i landet.
 


Kersti Nordell sammanfattade erfarenheterna från projektet så här: ”Detta specialiserade anhörigstöd är ett annat sätt att tänka. Vi har fått rita nya mönster, skräddarsy och sy om. Nu har vi kläder som passar och en utfylld garderob.”

– Detta specialiserade anhörigstöd är ett annat sätt att tänka. Vi har fått rita nya mönster, skräddarsy och sy om. Nu har vi kläder som passar och en utfylld garderob. Nästa steg är att ta reda på vad det kostar och vad vi sparar? Jag är säker på att detta är lönsamt för samhället i längden.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver