Ett gymnasieprogram utifrån dina behov och förutsättningar

Mo Gård Gymnasiesärskola riktar sig till elever med kombinerade funktionsnedsättningar som är i behov av en anpassad och tillrättalagd kommunikativ miljö.

Gymnasiesärskolan har nationellt upptagningsområde och erbjuder det individuella programmet med syftet att skapa goda förberedelser inför vuxenlivet. Vi kan erbjuda en helhetslösning med närhet och samverkan mellan skola och boende som underlättar övergången mellan de fysiska miljöerna.

Individuella programmet innehåller följande ämnesområden:
• Språk och kommunikation
• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Natur och miljö
• Individ och samhälle

Läs mer om gymnasiesärskolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *