Ett hem hemifrån skapar vänner för livet

Ronald McDonald Hus i Göteborg är ”ett hem hemifrån” som gör det möjligt för familjer med sjuka barn att vara tillsammans även under långa sjukhusvistelser. Och här får man även gemenskap med andra och ibland vänner för livet efter att ha delat en svår tid.

Föräldrakraft har pratat med Anna-Karin Norrman som arbetar som verksamhetschef på Ronald McDonald Hus i Göteborg. De ska i år för första gången ställa ut på Leva & Fungera och vi undrar vad som är tanken med att ställa ut på mässan.

– Vi har varit med på Läkarstämman i flera år och vi är väl kända bland läkare och sjukhuspersonal, vilket är bra och viktigt. Men vi vill berätta mer om oss, om att vi finns och vad vi gör, för gemene man.

Vilka familjer är det då som får komma och bo i ett Ronald McDonald Hus?
Anna-Karin berättar att man måste ha en specialistremiss, som man kan få när ens barn är allvarligt sjukt och måste vårdas en längre tid på något av barnsjukhusen i Sverige. Flertalet av familjerna som bor i huset kommer dit akut.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och Ronald McDonald Hus har en tät kontakt om vilka familjer som får komma.
– Det är viktigt att veta att all prioritering görs av sjukhuspersonalen, det är de som avgör vem som är i störst behov av boende hos oss när vi har kö hit, säger Anna-Karin Norrman.

Grundtanken är att huset ska vara ”ett hem hemifrån” och att familjerna ska få vara tillsammans. Familjer under hård press ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt och att inte behöva splittra syskonen. Samtidigt får man stöd och gemenskap med andra familjer i liknande situation.

Vad är då alternativet till att bo i huset, hur bor man då?
– De vanligaste är att familjen får bo på hotell, säger Anna-Karin Norrman. Nackdelarna med det är flera. Det är längre till barnet som är på sjukhuset och det blir väldigt opersonligt på ett hotell, då man kanske måste bo där i flera veckor eller månader.

Hur gör då familjerna för att stå ut?
– De anpassar sig! När vi frågar om vad som kan bli bättre så är det vanligaste svaret att de önskar samma typ av boende kring hemsjukhuset. När vi vinkar adjö och säger ”vad skönt för er att få åka hem” så börjar en annan jobbig tid. Hemma har familjen kanske 17 mil till sjukhuset.

I Ronald McDonald Hus finns en förståelse och en gemenskap mellan familjerna. Ingen undrar varför någon sitter i köket med rödgråtna ögon. Här kan man vara ledsen eller faktiskt också glad, prata och kanske få vänner för livet efter att ha delat en svår tid.

I huset i Göteborg finns plats för 29 familjer som bor i egna rum. Kök, allrum, lekrum, datarum, bibliotek samt tvättstugor är gemensamma utrymmen. Precis som hemma handlar och lagar familjerna själva sin mat samt städar sina egna rum.

Avslappnad tv-kväll i Ronald McDonalds Hus

På sjukhuset intill finns lekterapi med mängder av aktiviteter för barn i alla åldrar. Till exempel finns ett rum som är uppbyggt som ett sjukhus med läkarutrustning som barn kan leka med. Vidare finns en musikstudio för de lite äldre barnen och ungdomarna. Datorer för att kunna chatta med kompisarna finns också.

Lekterapin har även ansvaret för sjukhusskolan. Den är för de sjuka barnen och deras syskon. Där finns pedagoger som har anknytning till närliggande rektorsområde så att barnen kan hänga med i skolarbetet under perioderna hemifrån.

Sibel som är ambassadör för Ronald McDonalds Hus och NellySibel Redzep som många barn känner till från Idol och Melodifestivalen är ambassadör för Ronald McDonald Barnfond. Hon har varit på Ronald McDonald Hus i Göteborg och gjort ”spontankonserter” vid några tillfällen, vilket har varit mycket uppskattat av både barn och föräldrar. Sibel som vi på tidningen Föräldrakraft har intervjuat tidigare, har ett genuint engagemang för verksamheten. Hon har själv lång erfarenhet från att tillbringa mycket tid på sjukhus som barn och vet hur viktigt det är att hela familjen kan vara samlad under dessa tuffa perioder – detta fanns ingen möjlighet till då hon själv var liten. Sibel kommer även medverka då Ronald McDonald Hus i Göteborg firar sin 10-årsdag den 7 september i år.

Läs vår intervju med Sibel Redzep: ”Jag var en ensam unge utan kompisar”

Huset i Göteborg har fem fast anställda och ytterligare tre medarbetare som jobbar på helgerna. De har även volontärer som kommer nästan varje dag och hjälper till med lite av varje.
– Det är fantastiskt och unikt att få jobba med det här, säger Anna-Karin Norrman. Familjerna är så tacksamma för det vi gör och att de har möjlighet att få bo nästan som hemma. Det är även tryggt för dem att snabbt kunna ta sig till sitt barn om något händer.

Många kanske tror att McDonalds tjänar pengar på det här. Hur går egentligen samarbetet till och finns det något överskott som går till McDonalds?
– Nej, när huset är byggt bryts den finansiella kontakten med McDonald’s och huset ombildas till en icke vinstdrivande stiftelse som har landstingsbidrag och donationer som inkomst. Tanken är att drift, underhåll och personalkostnader ska vara de enda utgifterna. Själva husbygget finansieras med pengar från insamlingsbössorna på McDonald’s, donationer och rabatter på produkter och tjänster. Även franschisetagarna skänker pengar, en helg om året går tio procent av omsättningen på alla McDonald’s till att bygga nya hus. Idag finns det cirka 280 hus som finns i världen.

I Sverige finns idag Ronald McDonalds Hus på tre platser. I Huddinge utanför Stockholm, som var det första huset, i Göteborg och i Lund. Just nu pågår även byggandet av ett hus i Linköping, där de första familjerna kommer kunna bo från och med juni i år. Det finns några saker som är förutsättningar för byggandet av ett hus, det är att det finns ett specialistsjukhus, att sjukhuset vill ha samarbetet och att det finns tillräckligt med pengar att bygga ett hus för. Husen byggs utan lån, när tillräckligt mycket pengar är insamlade.

Läs vår intervju med Paul Lederhausen om bakgrunden till skapandet av Ronald McDonaldhusen: ”Varje dag finns Erica här”

Mer information om Ronald McDonald Barnfond och om Ronald McDonald Hus i Göteborg.

Uppfarten till Ronald McDonalds Hus i Göteborg