Video: Ett mänskligare stöd i arbetslivet till de som behöver

För 25 år sedan grundades företaget Misa, som har stöttat många personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Misas grundare Lennart Jönsson har varit föregångare i att använda ”Supported employment” för att ge ett långsiktigt stöd som är anpassat för den enskilda personen.

Se vår tio minuter långa intervju med Lennart Jönsson. Vad tycker han om utvecklingen på arbetsmarknaden idag, och i framtiden? Vilka konkreta tips kan han dela med sig av?