Ett slag för fritiden

Har du inget att göra på fritiden? På mässan Fritid för alla på fredag har du chans att prova på karate, cirkus, självförsvar för tjejer och mycket mera.

För drygt två år sedan startade projektet Fritid för alla i Stockholm. Syftet var att öka samverkan mellan skolor, habilitering, kommunernas stadsdelsförvaltningar, med flera.

– När projektet upphörde i februari i år permanentades verksamheten inom idrottsförvaltningen, säger Nanna Holthe, på Stockholms stad.

De som jobbat med projektet har sett hur ökat nätverkande resulterat i nya verksamheter.
– Vad som framför allt hänt under de här två åren är att alla stadsdelsförvaltningar nu har en person med ansvar för den här gruppen. Vi träffas regelbundet i ett nätverk. Exempel på verksamheter som startat är en öppen fritidsgård i Norrmalm för ungdomar med utvecklingsstörning och ett jättepopulärt diskotek på Fruängens ungdomsgård, säger Malin Bernt, kontaktperson för Fritid för alla på Stockholms stad.

Men, och kanske än viktigare, är att fler ungdomar än tidigare nu hittar till de verksamheter som finns.
– De verksamheter som finns har fått fler besökare tack vare att informationen om vad som finns nu går fram till dem som behöver den. Behoven är stora bland ungdomar med funktionsnedsättningar, men det har inte tidigare hittat till olika verksamheter, säger Malin Bernt.

Hemsidan, som sorterar under Stockholms stad webbplats, har ytterligare bidragit till att barn och föräldrar i ökad utsträckning får kännedom om vilka verksamheter som finns, säger Malin Bernt.

Nästa steg blir att försöka involvera flera delar av stadens versksamheter.
– Nu har vi byggt det här nätverket, och nu ska vi få med fler, till exempel kulturskolan och föreningslivet. Det är viktigt att även de förstår att de har ett ansvar att öppna upp och tillgängliggöra sina verksamheter, säger Malin Bernt.

Fritid för alla-mässan som hålls i Kulturhuset i centrala Stockholm på fredag erbjuder uppemot 20-talet prova på-aktiviteter som biljard, cirkus, rullstolsbasket, brasiliansk kampdans, spela i band, ”feministiskt  självförsvar för tjejer”, karate, rullstolsstafett, fäktning, golf, bordtennis, showdown och elhockey. Därtill blir det flera seminarier och uppträdanden.

Mässan riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, men även till personer som kommer i kontakt med den gruppen av barn och ungdomar i sitt arbete eller i andra sammanhang.
– Vårt uppdrag på förvaltningen är att tillgängliggöra utbudet av idrott för unga. Det här är ett tillfälle för oss att visa vad som finns, säger Nina Holthe.

Läs mer om mässan, verksamheterna och utställarna på www.stockholm.se/fritidforalla

Bilden föreställer Danyl Khan och Dimitrios Karakitsios på Renato Kemp karateklubb, en av de föreningar som kommer att visa upp sig på mässan.