”Ett starkare barn-perspektiv kommer lyftas in i LSS”

En förändring i huvudmannaskapet och ett starkare barnperspektiv, det är vad vi kan vänta oss av nya rättighetslagen LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), menar LSS-kommitténs (tidigare Assistanskommittén) ordförande Kenneth Johansson (c) och riksdagsledamot i Socialutskottet.
   
– De som oroar sig för att lagen ska tas bort och hamna inom Socialtjänstlagen eller att den personliga assistansen för barn ska försvinna kan sluta oroa sig, säger Kenneth Johansson till Föräldrakraft.

Tre huvudmän. Så många olika instanser tar hand om olika insatser inom LSS. Det är ett problem, menar han. Kommittén har tidigare utrett hur assistansen fungerar i Sverige, men nu har man fått ett tilläggsdirektiv om att utreda hela LSS.

– Det behövs en tillsyn av hela LSS. Vårt huvudsakliga uppdrag är att se över huvudmannaskapet. Många har varit oroliga över att hela reformen skulle försvinna, att vi alltså skulle lägga in rättigheterna om LSS inom Socialtjänstlagen. Det ville Sveriges kommuner och landsting tidigare. Men det kan jag lova att vi inte kommer göra. Reformen var det bästa som hänt personer med funktionshinder på länge och den ska vi slå vakt om, säger Kenneth Johansson.

När LSS infördes 1994 innebar det en enorm förhöjning i livskvaliteten för personer med funktionshinder. Att insatserna skulle skötas av kommunen var viktigt, så att alla människor skulle kunna räkna sig som kommuninvånare.

Nu, 13 år senare, har det börjat knaka i knutarna. Ett flertal rapporter visar att kommuner inte sköter sitt ansvar på rätt sätt. Vilket stöd man kan få skiljer sig från kommun till kommun och beror ofta på kommunens ekonomiska situation. I rättighetslagen LSS står att varje enskild person ska prövas individuellt, men många kommuner har ändå satt upp riktlinjer som begränsar vilka insatser som erbjuds.

Senast granskade Länsstyrelsen kommunernas riktlinjer på uppdrag av regeringen. Så många som nio av tio av kommunerna med riktlinjer hade satt upp punkter som på något sätt begränsade den enskilde. Ofta handlade dessa om tidsbegränsningar för vissa insatser.

Nu vill Kenneth Johansson och hans kollegor i kommittén undersöka hur systemet med de tre olika huvudmännen för LSS fungerar. Idag har staten, alltså Försäkringskassan, hand om assistansen från 20 timmar och uppåt, landstinget ansvarar för muntligt råd och stöd till den enskilde och kommunen ansvarar för resten av insatserna inom LSS. Detta gör det krångligt för brukaren, särskilt när olika instanser kastar över ansvaret på varandra.

– Vi har precis påbörjat arbetet och jag kan inte uttala mig kring hur det kommer bli när vi är färdiga. Men min personliga uppfattning är att den personliga assistansen borde få ett och samma huvudmannaskap. Fördelarna med att låta staten ta över hela ansvaret för assistansen är att man som privatperson får en enda instans att vända sig till och att det blir likställt över hela landet hur mycket assistans som erbjuds, säger Kenneth Johansson.

Enligt honom finns det olika varianter på hur ett nytt system för huvudmannaskapet skulle kunna se ut.

Till exempel kan:
• staten ta över hela ansvaret för LSS.
• kommunen ta över hela ansvaret för LSS.
• staten ta över hela ansvaret för assistansen och kommen behålla ansvaret för resten av LSS.

I mars 2008 ska LSS-kommittén vara färdig med sin utredning och deras förslag skickas på remiss till olika instanser. Kenneth Johansson understryker hur viktigt det är att behålla reformen, men att man måste lösa de praktiska och ekonomiska problemen. Hur barnperspektivet ska lyftas fram i lagen kan han idag inte svara på.

I kommitténs uppdrag står även att man ska ta hänsyn till etnisk bakgrund hos personer med funktionshinder. Tyvärr har kommittén fått alldeles för lite tid för att göra den breda översynen som skulle behövas. Personer med invandrarbakgrund har svårare att förstå informationen och kämpa för sina rättigheter. Men det verkar inte som att kommittén kommer hinna se över den svåra frågan.

– Jag önskar att vi sedan kommer få ett nytt tilläggsdirektiv så att vi ännu bredare kan gå över alla frågor för LSS, säger Kenneth Johansson.

LSS-kommitténs hemsida: www.sou.gov.se/assistans

Läs mer på foraldrakraft.se:
• Länsstyrelsen slår larm: Nio av tio kommuner begränsar LSS-stödet
• FUB om LSS-larmet: ”Kommunerna bara struntar i kritiken”

Missa inte:
I nästa nummer av Föräldrakraft, nummer 2 2007, får du vår exklusiva guide som denna gången handlar om LSS. Vad innebär LSS? Vilka insatser har du rätt till och hur ansöker du på rätt sätt? Allt om detta i vår guide.
Läs även vårt stora tema om personlig assistans och möt assistenter, brukare och beslutsfattare som talar ut om rättigheten som betytt mycket för personer med funktionshinder och deras självständighet.
Föräldrakraft nummer 2 2007 utkommer den 29 mars, beställ din prenumeration idag!