”Ett steg i rätt riktning – men det räcker inte”

– De stora utmaningarna för alla de som fortfarande får aktivitetsersättning kvarstår. Det säger Handikappförbundens ordförande Stig Nyman i en kommentar till till regeringens förslag idag om sjukersättning från 19 års ålder.

Handikappförbunden är positiva till regeringens förslag, om att de med mycket omfattande funktionsnedsättning kan få sjukersättning redan från 19 år, och då slipper  pressen med omprövningar.

Men samtidigt kritiserar man att förslagen inte är tillräckliga.

– Riksrevisionens kritik har inte åtgärdats med det förslag som regeringen har lagt idag. Kvaliteten på insatserna är fortfarande för begränsade och möjligheterna att med aktivitetsersättning, studera eller arbeta är för små, säger Stig Nyman.

– Det är ett steg i rätt riktning att man nu ska kunna behålla aktivitetsersättningen i ett halvår när man provar att studera, men det behövs betydligt mer omfattande insatser för att fler ska kunna och våga studera.

Handikappförbunden efterlyser bland annat en översyn av studiestödsystemet så att möjligheterna att studera på lägre fart förbättras.

 

LÄS MER:

Här är våra tidigare artiklar om aktivitetsersättning.