Nyheter

”EU kan bli ännu bättre i rättighetskampen”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Replik från Maria Johansson (FP).

 

DEBATT. Maria Johansson (FP) bemöter Julia Bahners och Stina Svenssons (FI) debattartikel om EU-valet.

DEBATTARTIKEL av Maria Johansson: I sin debattartikel på Foraldrakraft.se bemöter Julia Bahner och Stina Svensson min vilja att i Europaparlamentet arbeta för lika rättigheter, oavsett diskrimineringsgrund och för ett funktionshinderperspektiv som genomsyrar allt, genom att hänvisa till Folkpartiets inställning till Nato.

Jag är glad att ni delar mitt engagemang för tillgänglighet och mänskliga rättigheter och min vilja att motarbeta alla former av diskriminering. Det stämmer att det i krig och andra katastrofer ofta är personer med funktionsnedsättning som råkar allra värst ut, detta är definitivt ett faktum som det saknas tillräcklig kännedom om.

För det första är EU ingen försvarsallians. Folkpartiet anser att EUs militära samarbete även i fortsättningen ska inriktas på att krishantering och fredsbevarande eller fredsskapande insatser. Resurserna till detta bör öka och här måste kunskap och insikt om hur just personer med funktionsnedsättning drabbas i krigssituationer och kriser förstärkas.

Dessutom har det europeiska samarbetet inom EU visat att det på flera områden har lyckats med det som var tanken bakom bildandet av EU. Tidigare använde länder krig som ett sätt att lösa frågor där man var oense. Nu löser man konflikter genom samtal.

För mig är EU ett freds- och samarbetsprojekt. Och – både fred och samarbete är förutsättningar för att arbetet för mänskliga rättigheter och allas möjligheter ska kunna intensifieras.
Vi behöver fred för att kunna ha visioner om en bättre värld där fler får tillgång till utbildning och arbete. Där vi får bestämma över våra kroppar oavsett vilket kön vi har. Där hbtq-personer har samma rättigheter som andra. Där människor inte graderas efter hudfärg eller etnisk tillhörighet. Där personer med funktionsnedsättning har samma rätt och möjlighet att vara delaktiga och bestämma över sina liv, i ett Europa som utformas utifrån Design för alla och där antalet boende på institution minskar istället för ökar.

EU har varit bra i rättighetskampen och måste bli ännu bättre.

Maria Johansson
Kandiderar till Euopaparlamentet för Folkpartiet, plats 11 på valsedeln.
Förbundsordförande DHR 2007-2013.

 

Tidigare debattinlägg:

Maria Johansson: ”Ett ödesval för alla EU-medborgare”

Stina Svensson och Julia Bahner: Vilket öde bidrar Folkpartiet till för personer med funktionsnedsättningar?

   

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox