EU:s arbetstidsregler begränsar assistansen

EU:s nya arbetstidsregler från januari 2007 säger att varje arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Bra med skyddande arbetstidsregler – men problematiskt för alla inom assistansbranschen.

Både brukare och assistenter förlorar på de nya reglerna och nu befarar man att många personliga assistenter kommer sluta sina jobb.

Lena Alserud, personalchef på Frösunda LSS AB, menar att de nya reglerna i allra högsta grad kommer påverka assistansbranschen och brukarna. Med EU:s nya regler blir det förbjudet att arbeta mer än 48 timmar i veckan, inkluderat jourtid.

– Att vara assistent är inte ett högavlönat arbete. Många, särskilt ungdomar, har yrket som ett genomgångsyrke. De arbetar heltid och lägger på extra jourtid på det. Många av dem har sagt att ”nej, då kan jag inte jobba kvar” när de inser att de inte kommer kunna dra in lika mycket lön längre på grund av reglerna, säger hon.

Men det största problemet är inte tidsgränsen. Det svåra blir att ändra scheman så att de även i fortsättningen ska passa assistenterna och brukarna. Brukare som har assistans hela helgerna brukar få en och samma assistent under hela perioden. Assistenten bor och jobbar hos brukaren helgen ut, vilket ger assistenten möjlighet att sedan ta ut flera dagars ledighet. Brukaren i sin tur får en trygg tillvaro och en möjlighet till flexibilitet. Vill man ta en helgtripp utanför hemmet är det möjligt, då man inte behöver anpassa sig efter byten av assistent.

Men enligt de nya reglerna är den arbetsformen inte tillåten. Lena Alserud menar att Frösunda kommer arbeta för att lösa problemet genom kollektivavtal, som tillåts gå förbi EU:s regler.

En fördel skulle kunna vara att brukarna får piggare assistenter, eftersom de inte får jobba hur mycket som helst.

– Men jag tror att det snarare kan leda till mindre glada assistenter, eftersom de inte får arbeta som de vill, säger hon.

Nu är hon rädd att brukarna i Sverige kommer känna sig mer begränsade. Hon tror dock att de kommer lyckas lösa de flesta problemen. Frösunda har haft bra beredskap inför de kommande reglerna och menar att de till januari 2007 kommer vara redo med nya scheman och anpassningar som passar de flesta.

– Det kommer inte kosta oss särskilt mer ekonomiskt. Vi kommer inte behöva nyanställa personal. Men sett ur ett arbetstagar- och brukarperspektiv kommer vi förlora. Risken är stor att många assistenter kommer sluta, eftersom de inte tjänar lika mycket pengar längre.

De som kommer att förlora mest på de nya reglerna är de mentalt känsliga brukarna. Fler byten av assistenter ökar störningarna i deras vardag. Även barnfamiljerna tillhör gruppen förlorare.

– Det är viktigt att man har en kontinuitet för barnen. De behöver känna trygghet med sina assistenter, att byta hela tiden kan vara påfrestande.

Hon menar även att de pigga, resvana brukarna även ligger i farozonen om inte de lyckas få igenom passande kollektivavtal. De som reser mycket kommer att begränsas i sin vardag, då det är alldeles för kostsamt att ta med flera assistenter på en resa.

Här kan du läsa om vilka arbetstidsregler som gäller: www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2460.aspx
Frösunda Assistans hemsida: www.frosunda.se