Hur påverkas personlig assistans av nya arbetstidsregler?

EXPERTSVAR. Nya arbetstidsregler från oktober 2023 oroar många inom personlig assistans. Det finns ett förslag till nytt kollektivavtal, men det är fortfarande oklart exakt vad som kommer att gälla för jourpass. Här beskriver Anna Barsk Holmbom vad vi vet just nu.

LÄS MER:
Assistenters protester tycks ha lönat sig
Avtal klart för dygnspass – men fortsatt kritik från personliga assistenter

Hur blir det med långa jourpass inom assistans?

Fråga: Hur ska den nya arbetstidslagen som träder i kraft från 1 oktober 2023 fungera med personlig assistans, och verksamheter som har jourpass? Måste lång jourpass avbrytas, och ny personal komma in, som sedan efter avslutad jourtid ska bytas igen? Och med 11 timmars vila mellan varje pass. Om det blir så att många fler personliga assistenter kommer och går under ett dygn urholkas LSS och fokuset på brukaren.
Carola

Svar: Det här vet vi om nya reglerna

Varför ändras arbetstidsreglerna 1 oktober 2023?

Det är EU som har klagat på hur Sverige har tillåtit arbetsmarknadens parter att tillämpa arbetstidslagstiftningen, ATL. Man menar att anställda har haft för dåligt skydd genom de undantag från lagstiftningen som har tillåtits.

Dessutom verkar det som att man menar att Sverige har tolkat EG:s arbetstidsdirektiv felaktigt när vi har tillåtit ”rygg mot rygg”-pass som möjliggjort långa arbetspass.

Detta är lite speciellt eftersom det inte är arbetsmarknadens parter som har gjort tolkningen att det är möjligt med långa, sammanhängande arbetspass. I Arbetsmiljöverkets bok Arbetstidslagen med kommentarer (H026) skriver juristerna som författat boken:

Dygnsvilan ska vara sammanhängande. Bestämmelsen innehåller däremot inte någon regel som anger hur de sammanhängande elva timmarna ska läggas ut under varje 24-timmarsperiod. Tar man bara hänsyn till dygnsviloregeln skulle det till exempel kunna vara möjligt att lägga ut den sammanhängande ledigheten om elva timmar i början av en 24-timmarsperiod för att nästa period lägga ut ledigheten i slutet av perioden.

Hur kommer arbetsmarknadens parter att lösa detta?

Oavsett om arbetsmiljöverkets jurister har rätt eller fel verkar det nu som om EU-kommissionen inte anser att Sverige har gjort rätt tolkning, och vill nu ha ”rättning i leden”. Den svenska regeringen har därför bett arbetsmarknadens parter att lösa det här. SKR och Sobona har tagit fram ett förslag till kollektivavtal som man hoppas att EU-kommissionen ska godkänna. Det kommer att innebära stora förändringar inom många områden.

Vilka är de viktigaste förändringarna?

Förändringarna kommer i korthet att innebära att:

 • Förläggning av ordinarie arbetstid och vila ska framgå i schema vid behov.
 • Arbete och dygnsvila ska läggas alternerande, dvs inga rygg mot ryggscheman.
 • Arbetspass o jour kan förläggas direkt efter varandra undantagsvis, om det finns särskilda skäl och bara i vissa verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet (troligen ej personlig assistans – min kommentar).
 • Alla anställda ska ha rätt till minst 11 timmars dygnsvila. Undantag bara vid särskilda skäl och i vissa verksamheter (troligen ej personlig assistans – min kommentar).

Vad händer med jouravtalet?

SKR och Sobona har fortfarande inte förhandlat om Bilaga J, jouravtalet. Vi vet med andra ord inte om man kommer att försöka möjliggöra längre arbetspass med jour, kombinerat med vakna timmar eller inte. Inte heller vet vi hur de privata företagens avtal kommer att se ut, men en gissning är att även dessa berörs eftersom EU-kommissionens kritik inte var riktad mot Sveriges kommuner utan mot hur hela Sverige tillämpar arbetstidsdirektivet.

Vilka blir konsekvenserna?

Det blir en stor utmaning för arbetsgivare, till bland annat personliga assistenter, att hitta bra scheman om och när förändringarna träder i kraft. Säkerligen kommer frågan om jourersättning att lyftas på nytt, liksom frågan hur staten väljer att ersätta den assistansberättigade för dessa timmar.

Anna Barsk Holmbom
ABH Utbildning

Fler expertsvar kan du läsa här

Har du också en fråga till våra experter?

Har du en fråga om personlig assistans? Eller om någon annan av de tio insatser som ingår i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade? Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, och Harald Strand, FUB och författare till LSS-skolan, vill göra sitt bästa att ge svar. Mejla frågor till info@faktapress.se

En kommentar

 1. Hej!
  Hur ska det vara möjligt att jobba som personlig assistans åt en brukare som är beviljad assistans dygnet runt ( jour under natten)?
  Som vi i våran personalgrupp ser det, så kan det påverka vår brukare så hen inte har möjlighet att bo kvar i eget boende i framtiden.
  Vi personliga assistenter kan inte lämna vår brukare, men måste alltså ta ut rast efter visst antal timmar?
  Tas någon hänsyn till brukarnas behov?
  Vi är så många personliga assistenter som tillsammans med vår brukare uppskattar att det är en personal under hela dygnet.
  Är det så att det istället kan bli 2-3 personal byte/dygn?
  Tänker man på hur detta kan påverka många av brukarna, eller är det endast arbetstagarnas arbetssituation som är det viktiga?
  Vi är många som VILL fortsätta jobba dygnspass, för att sedan få en längre ledighet,
  Tar man hänsyn till dessa åsikter, när Kommunal nu ska förhandla vårdföretagarna bransch G?
  Mvh Liselotte

Funktionen för kommentarer är stängd.