Expertsvar: Vågar vi söka mer assistans – eller riskerar vi att bli av med allt?

Vågar vi söka mer assistans i nuläget eller kan det gå så illa att vi kan bli av med all assistans? frågar en orolig förälder till en ung man med autism.
Här berättar Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, om risken för att ”väsentligt ändrade förhållanden” kan leda till indragen assistans.

Fråga: Jag har en son som är född 1997 med diagnosen autism och måttlig utvecklingsstörning. Han är beviljad personlig assistans med 15 timmar per dygn. Han har daglig verksamhet 5 dagar i veckan och vuxenkorttids en natt varannan vecka och har då ej assistans.

Nu vill vi att han ska flytta till eget boende och behöver då utökning av assistansen men frågan är om vi vågar söka mer assistans i nuläget eller kan det gå så illa att vi kan bli av med all assistans? Har hört att försäkringskassan inte får ändra ett redan befintligt beslut men neka till en utökning av timmarna.

Vår son har haft assistans sen år 2004.

Bertil

SVAR: Er son kan förlora assistans om Försäkringskassan ser det som ”väsentligt ändrade förhållanden”

Hej Bertil! Det är Socialförsäkringsbalken som styr rätten till statlig assistansersättning. I vintras ”nödstoppade” regering och riksdagen omprövningarna, och för närvarande sker alltså inte några omprövningar.

Men Försäkringskassan har fortfarande rätt att ompröva och dra in rätten till ersättning, om det finns ”väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade”.

Den skrivningen är viktig och innebär att Försäkringskassan kan ta bort rätten till assistans om exempelvis personen flyttar till ett sjukhem eller om funktionsnedsättningens konsekvenser blir mindre så att personen inte längre har så stora behov.

51 kap. 12 § SFB
Rätten till assistansersättning ska omprövas i den utsträckning som denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.

Det är inte lätt att utläsa vad Försäkringskassan anser är ett väsentligt ändrat förhållande men här är de exempel som tas upp i vägledningen:

• flytt till bostad med särskild service,
• att en person beviljas ett omfattande annat samhällsstöd som helt eller delvis tillgodoser de behov som assistansersättningen avser,
• att ett vårdbehov som bedömts vara egenvård blir delegerad sjukvård,
• att den enskildes hälsotillstånd är väsentligt ändrad (till det bättre, då)

Dessa är inte de enda förändrade förhållandena, naturligtvis, men det ger ändå en tydlig bild över att det inte handlar om att man använder en timme på morgonen istället för på kvällen. Eller att man plötsligt klarar sig på 16 timmar och en kvart istället för 17 timmar per dygn.

När Försäkringskassan prövar rätten till fler assistanstimmar kommer de först och främst att ta ställning till om det har skett ändringar i författningar, rättspraxis och annan normering sedan den senaste prövningen, samt om detta påverkar tidigare beviljade assistanstimmar.

Om det INTE har skett några sådana ändringar kommer kassan bara att pröva om ni har rätt till de timmar ni har sökt om.

Om det däremot har skett ändringar i författningar, rättspraxis och annan normering sedan den senaste prövningen kommer kassan att titta på hur många tidigare beviljade assistanstimmar som berörs av ändringarna.

Först tittar alltså kassan på hur många timmar av det nuvarande beslutet som berörs av ändringarna och eventuellt ska tas bort.

Sedan tittar de på nyansökan för att se om det finns utrymme att bevilja fler timmar. Det är nog lättast att visa med ett exempel och jag använder er egen situation som grund:

Er son är beviljad 105 timmar per vecka. Låt oss säga att det är tre år sedan han gjorde sin senaste omprövning. Försäkringskassan konstaterar då att han berörs av flera regeländringar.
De kommer fram till att vid en omprövning av det nuvarande beslutet skulle han bara ha fått 80 timmar per vecka. Den nya ansökan är på 9 timmar per dygn, eller 63 timmar per vecka. Försäkringskassan beviljar 30 av dessa.
Det nya beslutet blir därför 105 – 25 + 30 = 110 timmar per vecka.

Men, som jag skrev ovan, om Försäkringskassan vid bedömningen anser att er son har ”väsentligt förändrade förhållanden” i sitt liv kan han fortfarande förlora rätten till assistans!

Det är jättesvårt att ge råd i de här situationerna. Ni bör gå igenom situationen noga, kanske prata med Autism- & Aspergerförbundet och/eller FUB om deras erfarenhet är när det gäller personer i jämförbar ålder. Ibland kan det också vara så att en situation är så akut att man måste söka och då tycker jag man ska göra det.

Anna Barsk Holmbom
ABH Utbildning

Har du också en fråga till våra experter?

Har du en fråga om personlig assistans? Eller om någon annan av de tio insatser som ingår i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade? Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, och Harald Strand, FUB och författare till LSS-skolan, vill göra sitt bästa att ge svar.

Läs mer här om hur du gör för att ställa en fråga till dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *