Extrajobbet landade i en bok

Carola Lindström jobbade extra som assistent under tio somrar för att finansiera sina studier. Att finnas med och delta i en annan persons vardag tycker hon är fint. Nu har hon gett ut en bok om assistentyrket.

– Det ger så mycket att få ta del av en annan människas erfarenheter. Man deltar ju i allt; att ta studenten, föda barn, åka utomlands och mycket mer. Men assistentjobbet kräver ingen utbildning och därför har jag skrivit den här boken, det är en guidebok med olika tips och ideér, säger Carola Lindström.

I nuläget är hon barnledig men arbetar annars som frilansjournalist och från och till också som assistent.

Vad är det bästa med assistentjobbet?
– Att det är ett så fritt och utvecklande yrke. Beroende på vem jag har jobbat för har det inneburit helt skilda arbetsuppgifter. Någon har behövt anteckninghjälp för universitetetsstudierna, någon annan har velat ha hjälp under konserter, ibland har det mer handlat om sjukvårdsbesök.

Vad är svårast?
– Att förhålla sig på rätt sätt om brukaren har kompisar eller flickvän på besök. Man måste veta och känna av när man ska vara till hands och när man ska dra sig tillbaka. Man kan också bli alltför personligt engagerad, så att man tar med sig jobbet hem eller att brukaren ringer till en på ledig tid.

– Jobbar man med en ungdom kan en del svåra frågor uppstå som att personen vill testa alkohol eller röka. Det är en svår gränsdragning, vi assistenter ska medverka till att personen kan leva ett fritt liv men samtidigt är det föräldrarnas regler som gäller.

– Det kan hända att brukaren vägrar att använda hjälpmedel. Då måste assistenten kanske lyfta honom eller henne och riskerar att dra på sig egna skador. Men man kan inte tvinga brukaren att använda hjälpmedel om denne inte vill.

Hur vill du utveckla assistansen?
– Det är bra att träffa de andra assistenterna. Om inte assistansanordnaren erbjuder det kan man dra ihop ett eget möte på stan och utbyta erfarenheter. Men sekretessen måste gälla!

Vilka är dina bästa råd till andra?
– Det är bra att ha skriftlig information kring rutiner så att brukaren slipper upprepa samma saker hela tiden, särskilt om det är hög personalomsättning. Det är också bra att sätta sig ner med föräldrarna och diskutera regler.

– Barnet ska inte kunna spela ut assistenten mot föräldarna, man måste vara enade. Det gäller också assistenterna emellan, att man gör på samma sätt i de stora frågorna.

– Barnet måste ju också få testa gränser och assistenten får inte hindra det från att växa upp. Det viktigaste är nog kommunikation i alla led samt personalmöten.

– Det är även viktigt att se till att ta hand om sig själv eftersom det är ett krävande yrke, både psykiskt och fysiskt. En god grundkondition är bra för att förhindra skador och för att man ska orka med. +