F-kassan tar ännu ett initiativ för att försämra rätten till assistans

Försäkringskassan ger inte upp försöken att stoppa egenvård som grundläggande behov vid bedömning av rätten till personlig assistans. Därför överklagar man nu ett aktuellt fall till Högsta förvaltningsdomstolen – ett beslut som kommer att skapa upprörda känslor inom funktionshindervärlden.

Försäkringskassan har skärpt sin syn på grundläggande behov och försämrat möjligheterna att få assistans.

Nyligen fick man dock bakläxa av Kammarrätten i Göteborg som underkände Försäkringskassan inte tog med sondmatning som ett grundläggande behov.

– Ett svar från Högsta förvaltningsdomstolen på om egenvård och i detta fall i form av sondmatning kan räknas som grundläggande behov eller inte är direkt avgörande för många enskildas rätt till personlig assistans, säger Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist i ett pressmeddelande.

Försäkringskassan försvarar sitt överklagande med att ”vi är måna om att det ska finnas en tydlighet” och att ”ett prejudikat är en förutsättning för att alla ska kunna veta vad som gäller”.

Däremot säger man inget om att det är Försäkringskassans eget initativ, att skärpa bedömningarna, som har lett till osäkerheten.

Försäkringskassan motiverar sin hårdare syn rätten till assistans med en tidigare dom från Högsta Förvaltningsdomstolen. Enligt kassan innebär domen HFD 2012 ref. 41 att egenvård inte kan vara grundläggande behov.

”Försäkringskassan tydliggjorde tolkningen under förra året, vilket har lett till att tiden för sondmatning inte har räknats med i de grundläggande behoven. Kammarrätten har gjort en annan tolkning av avgörandet. Det behövs därför ett nytt ställningstagande från Högsta förvaltningsdomstolen”, skriver Försäkringskassan i pressmeddelandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *