Nya verktyg för kommunikation klara våren 2021

Syftet är att genom förbättrad kommunikation för personer med flerfunktionsnedsättning öka möjligheten till ett livslångt lärande och därmed skapa förutsättningar för självständighet och delaktighet i samhället.

Många aktörer i samverkan

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges Arbetsterapeuter, Dart kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och FUB som är projektägare. Fyra kommuner har deltagit i projektet: Lerum, Norrköping, Eslöv och Skellefteå kommuner.

Deltagare har varit 13 personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, arbetsterapeut, personal på boende och daglig verksamhet, personliga assistenter, specialpedagog, 2 logopeder, socionom/möjliggörare, och webbredaktör vid Nka.

Ett paket med verktyg

Målet är ”Vi är med-paketet”, där olika verktyg för att stärka kommunikationen och möjligheten till delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning presenteras, och som ska finnas tillgängligt på Nka:s hemsida under våren. Metodpaketet riktar sig till personal och anhöriga.

”Nu kan vår son kommunicera”

– Tack vare projektet ”Vi är med” och metoden Gemensam problemlösning har vår son Fredrik fått ökade möjligheter att kommunicera med sin omgivning, något vi kämpat för länge, berättar Ewa Candemo i Norrköping i ett reportage på Nka:s webbplats.

Fredrik är 34 år, när han var tio månader drabbades han av en hjärninflammation med svåra hjärnskador som följd. Sedan ett antal år tillbaka bor han på ett LSS-boende i Norrköping. Under åren har Ewa Candemo kämpat för att sonen ska kunna kommunicera med både familjen och omgivningen, en kamp som periodvis varit väldigt tuff.

Mats, Fredrik och Eva. Foto: Privat.
Läs om bonuspappa Mats, Fredrik och mamma Ewa Candemo i ett reportage – se länk nederst i artikeln. Foto: Privat.

Läs hela reportaget ”Nu kan Fredrik förmedla det han vill” på Nka:s webbplats.

Ökar möjligheterna till kommunikation

I en intervju på Nka:s webbplats berättar arbetsterapeuten och projektledaren Pia Käcker mer om projektet.

– Vi vet att personer med omfattande funktionsnedsättningar inte har tillgång till alternativ kommunikation i tillräcklig utsträckning. Efter avslutad skolgång blir det ofta en tillbakagång i lärandet. Vårt mål med projektet ”Vi är med!” är att öka möjligheten till ett livslångt lärande genom förbättrad kommunikation och samspel med omgivningen, säger Pia Käcker.

Verktygen kommer att finnas på Nka:s webb

– När projektet avslutas i april blir nästa steg att sprida, sprida och återigen sprida information om att ”Vi är med-paketet” finns att tillgå på Nka:s hemsida. Vi hoppas och tror att det ska kunna utgöra en inspirationskälla för både personal och anhöriga.

– Allt handlar i grunden om att personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli mer självständiga och delaktiga i sina liv, säger Pia Käcker i intervjun.

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.