Familjeassistans måste ut ur garderoben

DEBATT. Hur är det att ha en familjemedlem som personlig assistent? Vi vet att det finns en massa förutfattade meningar om att det innebär stora begränsningar i självständighet, men det finns också de som ser fördelar med att ha familjemedlemmar och assistenter, skriver Per Olof Larsson och Håkan Högberg.

Att anställa familjemedlemmar som personliga assistenter är en het fråga. Hur påverkar det brukarens autonomi och vad det innebär för relationen dem emellan, är några av de frågor som varit i fokus.

Anna Dunér och Elisabeth Olin, båda professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet, har skrivit en vetenskaplig artikel, ”Personal assistance from family members as an unwanted situation, an optimal solution or an additional good? The Swedish example”, i den engelska tidskriften Disability & Society.
Författarna har intervjuat personer som har anhörigassistans och skriver att de snart märkte att detta är ett laddat område. Vad beror detta på?

Familjemedlemmar kan göra det möjligt att leva ett gott liv, men också begränsa självbestämmande

Författarna skriver att de hade svårt att hitta personer att intervjua och att det kan bero på att det finns en stor skepsis inom funktionshinderrörelsen mot att ha familjemedlemmar som assistenter. Det kan bero på att det i samhället finns starka ideal om självständighet och oberoende, och att anhörigassistenter utgör ett hot mot detta ideal. Samtidigt vet vi att alla är beroende av familj och nätverk.

Vi vet också att familjemedlemmar kan göra det möjligt att leva ett gott liv, men också begränsa möjligheter till självbestämmande och kontroll.

Det finns många argument för familjeassistans. Assistansanvändare berättar att de kan lita på att familjen rycker in när assistansen utifrån sviktar. Familjemedlemmar kan vara mer pålitliga, flexibla och göra det lättare att bevara den personliga integriteten och skydda familjelivet. Det är lättare att känna sig avslappnad, och att kunna ta igen igen sig, tillsammans med familjemedlemmen, än med en extern assistent i huset.

Starka band till familjeassistenter kan samtidigt vara ett hinder för självbestämmande. Det kan ställa till problem när familjeassistenterna blir gamla, inte kan fortsätta sitt arbete längre eller brukaren vill flytta till egen lägenhet. Det kan bli svårt att klara sig själv om man bott länge hemma hos föräldrarna, och svårt att prata med föräldrarna om att de inte kan fortsätta vara assistenter.

Bilden av att familjeassistans är inte entydigt svart eller vit. Det är inte antingen är bra eller dålig för parterna.

Ibland handlar det om svåra gränsdragningar och oklara roller. Hur pratar man till en assistent som är en familjemedlem? Man ger instruktioner till en assistent, och ber om hjälp av en familjemedlem. Hur hanterar man gemensamma vänner, och hur presenterar man assistenten när man har sin partner som assistent? Då kanske man inte håller varandra i handen som man gör hemma.

Uppenbart är familjeassistans har både fördelar och nackdelar för användarna och deras familjer. Det sätter fokus på relationer och ett ömsesidigt beroende. Ett personligt stöd från familjemedlemmar kan vara ett bra stöd med unika egenskaper. Men det innebär också en risk att staten överlåter sitt ansvar för stödet som är nödvändigt för att leva ett självständigt, något som på sikt kan leda till en övergång från modern välfärdspolitik till traditionell familjevård.

Brukare måste få möjlighet dela sina erfarenheter, stärka varandra och hitta sina egna lösningar

Det är många svåra frågor som överlåts åt brukaren att hantera. Familjeassistansanvändare måste få möjlighet dela sina erfarenheter, stärka varandra och hitta sina egna lösningar för hur balansen och relationen ska fungera mellan brukare och familjemedlem som privatperson och som anställd.

Men detta blir naturligtvis svårt om man upplever att familjeassistans är något man inte skyltar med öppet! Det är inte bra om man tvingas dölja familjeassistansen. Dags att komma ut ur garderoben!

Här måste funktionshinderrörelsen vara med och ta initiativ till en diskussion. Det är också funktionshinderrörelsens uppgift att bevaka att traditionell familjeomsorg inte införs bakvägen.

Håkan Högberg
Ordförande i DHR Göteborg

Per Olof Larsson
Doktorand Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *