Får du för lite i vårdbidrag?

Får du för lite i vårdbidrag? En rapport från ISF visar att storleken på vårdbidraget varierar beroende på vilken region du bor i, vilket kön ditt barn har och familjens sociala ställning.
ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, vill nu rätta till orättvisorna genom att införa ett gemensamt språk för utredningar och beslut.

Beslut om vårdbidraget bygger på de bedömningar som görs av enskilda handläggare inom Försäkringskassan.

Alltför ofta blir bedömningarna orättvisa. Av ISF:s rapport framgår att det finns skillnader i nivå på vårdbidraget mellan regioner, mellan pojkar och flickor och utifrån mottagarens socioekonomiska tillhörighet.

ISF vill att Försäkringskassan börjar använda en internationell standard för struktur och språk när man utreder ansökningar om vårdbidrag.

Det är ICF-CY, Världshälsoorganisationens klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn- och ungdomsversionen, som ISF vill använda.

Genom att använda ICF-CY minskar risken för att man missar de viktigaste faktorerna för hur ett barn fungerar i sin miljö. Det minskar också risken för att man samlar in en massa onödig information och därmed kan man även spara tid.

– Dessutom kan ICF-CY:s struktur och språk förtydliga hur vård- och tillsynsbehovet bedöms och förenkla kommunikationen inom Försäkringskassan och med andra berörda, till exempel sjukvården, skolan och föräldrarna, säger projektledaren Cecilia Enström Öst.