Får du för lite i vårdbidrag? | HejaOlika

Får du för lite i vårdbidrag?

Vårdbidraget för ditt barn med funktionsnedsättning kan vara för litet - om du bor i fel region eller har fel socioekonomiska status.

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

Får du för lite i vårdbidrag? Storleken på vårdbidraget varierar beroende på vilken region du bor i, vilket kön ditt barn har och familjens sociala ställning.
Inspektionen för socialförsäkringen vill nu rätta till orättvisorna genom att införa ett gemensamt språk för utredningar och beslut.

Får du för lite i vårdbidrag? En rapport från ISF visar att storleken på vårdbidraget varierar beroende på vilken region du bor i, vilket kön ditt barn har och familjens sociala ställning.
ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, vill nu rätta till orättvisorna genom att införa ett gemensamt språk för utredningar och beslut.

Beslut om vårdbidraget bygger på de bedömningar som görs av enskilda handläggare inom Försäkringskassan.

Alltför ofta blir bedömningarna orättvisa. Av ISF:s rapport framgår att det finns skillnader i nivå på vårdbidraget mellan regioner, mellan pojkar och flickor och utifrån mottagarens socioekonomiska tillhörighet.

ISF vill att Försäkringskassan börjar använda en internationell standard för struktur och språk när man utreder ansökningar om vårdbidrag.

Det är ICF-CY, Världshälsoorganisationens klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn- och ungdomsversionen, som ISF vill använda.

Genom att använda ICF-CY minskar risken för att man missar de viktigaste faktorerna för hur ett barn fungerar i sin miljö. Det minskar också risken för att man samlar in en massa onödig information och därmed kan man även spara tid.

– Dessutom kan ICF-CY:s struktur och språk förtydliga hur vård- och tillsynsbehovet bedöms och förenkla kommunikationen inom Försäkringskassan och med andra berörda, till exempel sjukvården, skolan och föräldrarna, säger projektledaren Cecilia Enström Öst.

 

Publicerad:
2013-08-29

Av: Redaktionen

Nyckelord:
ISF, ekonomi, rättigheter, vårdbidrag


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

STÄNG
Skip to content