Får fart på särskolan

Actileg är ett hjälpmedel för att kunna röra på benen även om man sitter i rullstol eller är stillasittande. Sedan den uppmärksammats med en tidigare artikel på Föräldrakrafts webb har Actileg nu kommit till användning även på skolor.

En specialpedagog på gymnasiesärskolan Högbrunn i Nyköping blev intresserad, eftersom några av eleverna är rullstolsburna.

Får in cykelträning
Nu används Actileg för att få in cykelträning som en rutin på skolan.

– Det har varit en positiv upplevelse men tyvärr roas de som redan har en bra rörlighet mest, berättar Lisbeth Sjöholm på skolan.

Totalt går 33 elever på gymnasie­särskolan och Actileg används både inom verksamhetsträningen, där eleverna har störst funktionsnedsättning, och inom andra verksamheter.

Det nya med Actileg är att en kompis, anhörig eller annan medhjälpare kan hjälpa till att trampa på pedalerna.

Mer information om hjälpmedlet finns på www.actileg.com