Får kommunen tidsbegränsa beslut om LSS-insatser?

EXPERTSVAR. Finns det någon möjlighet för mig att visa kommunen att det är fel att tidsbegränsa LSS-insatser?

Harald Strand, författare till LSS-skolan, svarar på frågor från HejaOlikas läsare.

Hur ska jag övertyga kommunen?

FRÅGA: Jag har gått igenom alla artiklar på LSS-skolan. Mycket bra och intressant. Men jag undrar ändå var ni refererar till att kommunen inte får tidsbegränsa sina insatser. Det skulle vara bra att visa dem detta om det finns någon lag eller rättsfall.
Daniel

LSS-insatser ska vara varaktiga och ha kontinuitet

SVAR: Inom LSS gäller generellt att beslut bara kan tidsbegränsas för insatser som faktiskt är av sådan art att de är tillfälliga på riktigt, som avlösning och ledsagare, eller där du med hög sannolikhet kan förvänta dig att funktionsnedsättning ändras med tiden.

Förväntat varaktiga behov av insatser ska inte tidsbegränsas, enligt vad paragraf 7 i LSS föreskriver med orden att ”insatserna skall vara varaktiga”!

Enligt LSS-propositionen ska insatserna även ha kontinuitet, vilket innebär att tidsbegränsade beslut endast skall ges om insatsen i verkligheten är begränsad i tid, till exempel ledsagning och kontaktperson.

Detta vet en kunnig LSS-handläggare, även om ledningen i kommunen vill tokspara! Yrkeshedern borde sätta stopp.

Vad gäller rättsfall finns ingen ingen prejudicerande dom från HFD, Högsta förvaltningsdomstolen, om tidsbegränsade beslut om insatser.

Länkar för mer information:

LSS-skolan
Regeringens proposition om LSS