Färdtjänst kritiseras för att strunta i barns behov

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Färdtjänsten för barn med funktionsnedsättning fungerar mycket dåligt, enligt en rapport från RBU i Stockholms län.
En medlemsenkät visar att färdtjänsten ofta är försenad. Barnen måste samåka och ofta sitta mycket länge i bilen. Bara en förälder får följa med, trots att båda ofta behövs för att genomföra aktiviteter.

– Jag tycker att Färdtjänsten ska anpassa sin verksamhet efter olika kundgrupper där barns och ungdomars behov skiljer sig markant från vuxnas behov, säger Ann-Sofie Hult, ordförande för RBU i Stockholms län.

Enkäten presenteras i rapporten ”Färdtjänst – på vems villkor?” samtidigt som man kräver konkreta förbättringar:

Annons

* Färdtjänsten måste bli bättre på att hålla tider. Om det är förseningar så ska chauffören ringa direkt och tala om hur stor förseningen är, menar RBU.

* Barn ska slippa samåkning. Idag tar färdtjänsten inte hänsyn till att barn ofta inte klarar av långa resor och inte heller förstår varför de måste åka runt halva stan på väg hem. Färdtjänsten tar inte hänsyn till att barn skiljer sig från vuxna och har andra behov, anser RBU.

* Barn måste få ta med sig två vuxna under färdtjänstresor. Två av tre barn har bara rätt till en ledsagare vid färdtjänstresor och kan därmed inte ta med sig både mamma och pappa i bilen. Många barn behöver två vuxna för att kunna delta i olika aktiviteter och får de bara ta med en person på resan innebär det att de inte kan genomföra de aktiviteter de vill, menar RBU.

Annons

Rapporten ”Färdtjänst på vems villkor” finns att ladda ner på www.stockholm.rbu.se

Artikeln publicerades 2010-09-10

Publicerat av
Valter Bengtsson
Nyckelord: resor