Färre mässbesökare trots många nyheter

En specialanpassad Segway var en av nyheterna som drog på årets upplaga av Hjälpmedel Öresund i Malmö den 28-29 september. Det var Bilanpassning i Staffanstorp som demonstrerade fordonet.

– Roligt när man kan anpassa en riktigt häftig produkt till ett hjälpmedel, säger Annette Persson Hall, ansvarig för mässan som anordnas av Hjälpmedelsteknik Sverige.

Många besökare tittade även på den nya Rollz:en, rollatorn som med ett handgrepp förvandlas till en rullstol.

– Det var oerhört roligt att det fanns flera nya mindre hjälpmedelsleverantörer på mässan, säger Annette. Det är ju nyheter och nytänkande man vill visa.

Tyvärr drabbades mässan av en nedgång i besökarantalet, trots intensiv marknadsföring.

– Många förskrivare får inte lov att åka, säger Annette. Det är jättesynd eftersom de bör vara uppdaterade om vad som finns på marknaden.

– Det kom heller inte så många brukare. Vi vet inte vad detta berodde på och kan ju inte skylla allt på sommarvädret under dessa två dagar. Både vi arrangörer och många besökare saknade många av de stora etablerade hjälpmedelsleverantörerna.

Hur ser planeringen ut inför nästa års mässa?
– Vi har skickat ut en enkät till alla utställarna och vi håller på att sammanställa den just nu. Som det ser ut nu så vill ungefär hälften ha en ren fackmässa vartannat år. Kanske man ska köra så, att det blir en ren fackmässa ena året och en mix av fackmässa och brukarmässa andra året. Vi återkommer med besked.

– 2013 kommer det att anordnas en mycket stor konferens vad gäller åldringsvård i Malmö och detta är ju en stor grupp som verkligen behöver hjälpmedel. Även personalen behöver bra hjälpmedel för att undvika arbetsskador, säger Annette Persson Hall.